Новини

<< Всички новини

[09.11.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Местните данъци и такси и във връзка с одобряване на план-сметка за 2021 година Ви уведомяваме, че на 10.12.2020 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Гърмен ще се проведе публично обсъждане на проекта на план–сметката на дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци за 2021 година.

Гражданите и други заинтересованите лица могат да изразят становища и правят предложения в деловодството на общинска администрация село Гърмен до 17.00 часа на 09.12.2020 година

 

 План-сметка за необходимите разходи за дейностите за 2021 г. - Изтеглете: тук

<< Всички новини | << АРХИВ