Община Гърмен » Екология » Нормативни документи

Селско стопанство

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

19.02.2024 Заповед № РД-04-66/15.02.2024 г. на Директора на ОДЗ-Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища мери и ливади в землището на с.Дъбница

19.02.2024 Заповед № РД-04-67/15.02.2024 г. на Директора на ОДЗ-Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища мери и ливади в землището на с.Гърмен

12.02.2024 Заповед № РД-04-54/08.02.2024 г. и Заповед № РД-04-56/08.02.2024 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища,мери и ливади

в землището на с.Ореше и с.Огняново

22.01.2024 ОБЯВА

На вниманието на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2023г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2023 г. заявление съгласно чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ, декларации по чл.37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и заявление по чл. 37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

19.01.2024 Заповед №РД-07-26/17.01.2024 г. за изменение на Заповед №РД-07-257/03.11.2023 г. изменена със Заповед №РД-07-257-3/09.11.2023 г. за определяне на комисии, които да ръководят сключването

на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и/ или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, в съответствие с разпоредбите на чл.37ж от ЗСППЗ за землищата на община Гърмен за календарната 2024 г.

11.12.2023 ОБЯВА

На вниманието на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2023г. в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и подали в срок до 31.10.2023 г. заявление заседанията/то на комисията по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гърмен , област Благоевград ще се проведе в залата на Общински съвет Гърмен.

11.12.2023 ОБЯВА

На вниманието на собствениците и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

14.11.2023 ОБЯВА

На вниманието на собствениците и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

09.11.2023 Заповед №РД-07-257-3/09.11.2023 г. за изменение на Заповед №РД-07-257/03.11.2023 г. за определяне комисиите, които да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Гърмен за календарната 2024 година.

09.11.2023 ОБЯВА

На вниманието на собствениците и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

06.11.2023 Заповед №РД-07-257/03.11.2023 г. за определяне комисиите, които да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животн

регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Гърмен за календарната 2024 година.

01.11.2023 ОБЯВА

На вниманието на собствениците и ползватели на земеделски земи!

05.10.2023 Заповед №РД-04-409/29.09.2023 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Огняново за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед № РД-04-414/ 29.09.2023 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на село Балдево за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-408/29.09.2023 г. за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Осиково за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-410/29.09.2023 г. за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Скребатно за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-411/29.09.2023 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на село Гърмен за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-417/29.09.2023 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Гърмен за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-419/29.09.2023 г. на Директора на ОДЗ - Благоевград за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Дъбница.

05.10.2023 Заповед №РД-04-423/29.09.2023 г. за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Дебрен за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-424/29.09.2023 г. за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Долно Дряново за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-432/29.09.2023 г. на Директора на ОДЗ - Благоевград за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Крушево за стопанската 2023/2024 г.

05.10.2023 Заповед №РД-04-433/29.09.2023 г. за одобрение на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Балдево за стопанската 2023/2024 г.

08.08.2023 Заповед № РД-07-186/03.08.2023 г. за определяне състава на комисиите за сключване на споразумения между собствениците и/ или ползвателите на земеделски земи

01.06.2023 Заповед № 340/29.05.2023 г. относно определяне на пожароопасен сезон на територията на община Гърмен

04.01.2023 Заповед № РД - 04 - 475/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Гърмен

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 454/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Огняново

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 455/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Скребатно

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 456/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Крушево

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 457/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Осиково

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 458/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Рибново

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 459/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Дебрен

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 472/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Дъбница

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 473/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Долно Дряново

04.01.2023 Заповед № РД - 04- 474/30.12.2022 г. на Директора на ОСЗ - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Ореше

13.12.2022 Обява

На вниманието на собствениците и ползватели на животновъдни обекти

13.12.2022 ОБЯВА

На вниманието на собствениците и ползватели на земеделски земи

09.11.2022 Заповед №РД-07-201/02.11.2022 г. за определяне състава на комисиите за сключване на споразумения.

15.09.2022 Решение за определяне на земите от общински поземлен фонд

15.09.2022 Решение за определяне на маломерни имоти от общински поземлен фонд на територията на община Гърмен по населени места.

08.08.2022 Заповед №РД - 07 - 153 от 04.08. 2022 за определяне комисия за сключване на споразумение между собствениците и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г

23.12.2021 Заповед №РД-04-336/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Хвостяне.

23.12.2021 Заповед №РД-04-337/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Рибново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-338/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Ореше.

23.12.2021 Заповед №РД-04-339/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Огняново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-340/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Крушево.

23.12.2021 Заповед №РД-04-341/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Дъбница.

23.12.2021 Заповед №РД-04-342/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Долно Дряново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-343/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Дебрен.

23.12.2021 Заповед №РД-04-352/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Гърмен.

08.11.2021 Заповед №РД-07-220/04.11.2021 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

03.11.2021 ОБЯВА

Информиране на собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади

24.09.2021 Заповед № РД-04-136/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Хвостяне за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-137/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Скребатно за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-139/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Рибново за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-141/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Осиково за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-143/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Ореше за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-146/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дебрен за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-147/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен- трайни за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-151/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен- ниви за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-152/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново- ниви за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-152/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново-трайни за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-153/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-154/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Марчево за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-155/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Балдево за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-156/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Крушево за стопанската 2021-2022 г..

20.09.2021 Решение №485 от Протокол №19/Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общински поземлен фонд и условията за отдаването им под наем за стопанската 2021/2022 г.

20.09.2021 Решение №486 от Протокол №19/Определяне на земите от Общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем или аренда и наемна цена на едница площ за стопанската 2021/2022 г.

26.08.2021 ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на трайни насаждения за стопанската 2021-2022 г.- за с. Гърмен, с. Балдево, с. Огняново, с. Марчево, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Скребатно, с. Осиково, с. Ореше, с. Хвостяне и с. Крушево в община Гърмен, област Благоевград.

12.08.2021 ОБЯВА

06.08.2021 Заповед №РД-07-165/03.08.2020 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен по чл. 37в от ЗСПЗЗ.

01.10.2020 Заповед №ПО-09-2362/29.09.2020 г. за землището на с. Гърмен, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2174/23.09.2020 г. за землището на с. Рибново, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2175/23.09.2020 г. за землището на с. Крушево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2176/23.09.2020 г. за землището на с. Огняново, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2177/23.09.2020 г. за землището на с. Дъбница, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2192/24.09.2020 г. за землището на с. Дебрен, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2193/24.09.2020 г. за землището на с. Марчево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2194/24.09.2020 г. за землището на с. Осиково, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2195/24.09.2020 г. за землището на с. Гърмен, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2196/24.09.2020 г. за землището на с. Балдево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2199/24.09.2020 г. за землището на с. Скребатно, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО–09-2171/23.09.2020 г. за землището на с. Хвостяне, община Гърмен.

07.08.2020 Заповед №ПО-09-1300/04.08.2020 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен

15.05.2020 Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите на правомащите за стопанската 2020/ 2021 г.

11.12.2019 Заповед №ПО-09-2205/09.12.2019 г. за изменение на Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г., с която са определени комисии за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища.

Заповед №ПО-09-2205/09.12.2019 г. за изменение на Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г., с която са определени комисии за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г.

11.11.2019 Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г. за определяне на комисиите, които да ръководят споразуменията между собствениците по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ

01.11.2019 Обява за изготвени предварителни регистри за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г.

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г., Общинска служба по земеделие Гърмен, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на Гърмен, Дебрен, Марчево, Ковачевица, Лещен, Скребатно и Осиково в община Гърмен.

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1309/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Марчево

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1313/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Хвостяне

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1315/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Гърмен - трайни насаждения

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1316/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Гърмен

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1317/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Дебрен

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1318/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Дъбница

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1319/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Балдево

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1320/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Огняново

08.08.2019 Заповед №РД-07-50/02.08.2019 г. за определяне на комисии за сключване на споразумение между собствениците и/или ползватели за създаване на масиви.

27.02.2019 Заповед на МЗХ за одобряване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади за 2019/2020 г.

07.02.2019 Заповед №19/25.01.2019 г. за забрана на пашуването на селскостопански животни на територията на "ТП ДГС Гърмен"

28.12.2018 Заповед № РД-2974/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Осиково

28.12.2018 Заповед № РД-2976/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Ковачевица

28.12.2018 Заповед № РД-2977/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Гърмен

28.12.2018 Заповед № РД-2978/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Скребатно

10.12.2018 Решение №578 от Протокол №45/ Определя земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, които могат да се отдават под наем или аренда.

Решение №578 от Протокол №45/ Определя земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, които могат да се отдават под наем или аренда, съгласно Приложения №1 - №16, които са неразделна част от настоящето решение.

10.12.2018 Решение №581 от Протокол №45/ Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, по населени места, номера на имоти.

Решение №581 от Протокол №45/ Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, по населени места, номера на имоти, съгласно Приложение №1 - №16, които са неразделна част от настоящото решение.

06.12.2018 Заповед № РД - 2620/04.12.2018 г. за изменение на Заповед № 2116/02.11.2018 г. на Директора на ОДЗ "Благоевград"

29.11.2018 Заповед № РД-2116 от 02.11.2018 г. на основание чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за разглеждане на заявленията за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

05.11.2018 На вниманието на всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни !

01.10.2018 Заповед № РД - 1477 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Скребатно

01.10.2018 Заповед № РД - 1478 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Марчево

01.10.2018 Заповед № РД - 1479 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница

01.10.2018 Заповед № РД - 1480 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дебрен

01.10.2018 Заповед № РД - 1481 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен

01.10.2018 Заповед № РД - 1482 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Балдево

01.10.2018 Заповед № РД - 1483 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново

07.08.2018 Заровед № РД-716 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

01.05.2018 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2018 г.

04.04.2018 Заповед №138 от 03.04.2018 г. за назначаване на комисия със задача да разгледа постъпилите заявления по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите площи

21.03.2018 На вниманието на земеделските стопани, които имат сключени договори за отглеждане на тютюн през 2018 г, че същите трябва да бъдат регистрирани в Регистър тютюн в ОСЗ Гърмен.

02.03.2018 Списък на имотите за индивидуално ползване с категории

28.02.2018 Общински съвет определя с решение №438 пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване

02.02.2018 Заповед № 41 от 02.02.2018 г. за забрана пашуването на селскостопански животни на територията на " ТП ДГС Гърмен "

03.01.2018 Заповед №РД -08-621/29.12.2017 на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции " Земеделие"

03.01.2018 Решение № 392-Определяне земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост който могат да се отдават под наем или аренда

03.01.2018 Решение № 393-Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общинския поземлен фонд , които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

12.12.2017 Обява съгласно Заповеди № № РД-08-500,РД-08-501/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Благоевград

16.11.2017 Допълнена Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017г.

16.11.2017 Заповед №РД-08-525 / 13.11.2017г. за прекратяване на Заповед №176 / 04.08.2017г. на основание чл.37 в. ал.1 от ЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-500 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-501 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-502 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-503 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

27.10.2017 Заявление по чл.37ж.ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-419/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Огняново

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-420/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дъбница

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-421/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дебрен

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-422/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Балдево

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-423/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Гърмен

05.09.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-248/04.09.2017 за изменяне на ЗАПОВЕД №РД-08-172/04.08.2017 Г. по чл.37в,ал.1от ЗСПЗЗ на директора на областна дирекция "Земеделие" Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-249/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-173/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-250/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-175/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-251/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-174/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-252/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-171/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-253/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-176/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

08.08.2017 Обява във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинска служба по земеделия - Гърмен обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 3 за землищата Огняново, Балдево, Гърмен, Дъбница, Дебрен и Хвостяне в община Гърмен.

07.08.2017 Заповед №171/04.08.2017 на основание чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №172/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №173/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №174/04.08.2017г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №175/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №176/04.08.2017 г. на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

01.05.2017 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2017 г.

03.01.2017 Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие"

Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград, с която са разпределени масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница, община Гърмен.

РД08-242 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Балдево

Публикувано на 10.10.2016

РД08-243 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Гърмен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-245 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Дебрен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-241 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Огняново

Публикувано на 10.10.2016

02.05.2016 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2016 г.

05.10.0202 Заповед №РД-04-408/29.09.2023 г. за одобрение на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на село Осиково за стопанската 2023/2024 г.

горе