Община Гърмен » За община Гърмен » Забележителности

Забележителности

<< Всички забележителности

АНТИЧЕН РИМСКИ ГРАД "НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ" СЕЛО ГЪРМЕН

Никополис ад Нестум

Никополис ад Нестум е един от трите града, основани на Балканския полуостров от римския император Траян в чест на победата му над даките през 106 г. от н. е., наречен е „Град на победата при Места” и е запомнен като Градът на Места (на латински Nikopolis ad Nestum).

Обявен е за археологически и архитектурно-строителен паметник от античността и средновековието през 1965 г. (понастоящем е в процедура за повишаването му в ранг на археологически резерват). Могат да се видят останки от крепостни стени, култови сгради и други съоръжения. Никополис ад Нестум е един от малкото относително запазени антични градове в България и единствен в Родопите от периода на римското владичество на Балканите. При археологически разкопки, проведени в периода 1980–1984 г., са проучени изцяло южната крепостна стена с портата, голяма част от източната и западната стени. Зидовете са с дебелина 2,40–2,60 м и височина до 4–5 м. Разкрити са 4 кръгли кули на южната стена, 2 почти квадратни кули пред широко отворената полукръгла екседра на портата, V-образна кула със скъсени рамена на западната стена и 1 правоъгълна кула на източната крепостна стена. В околността са разкрити пещи, части от водопровод, ями и др. Крепостта може да се посещава целогодишно. Повече за Никополис Ад Нестум може да видите на www.nicopolisadnestum.eu.

Телефон за връзка - 0894 349 039.

В полза на всички  гости и туристи на община Гърмен се направи в рамките на проект „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“, с акроним „DESTINATIONS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“,  3D сканиране и дигитализиране на разкритата част на античния римски  град  "Никополис ад Нестум":https://djovany.com/nikopolis/#11889854p&213.25h&61.88t

<< Всички забележителности