Община Гърмен » За община Гърмен » Забележителности

Забележителности

<< Всички забележителности

КАНИНСКА ЕКОПЪТЕКА

Канинската екопътека

Канинската екопътека е създадена по проект “Нови алтернативи за поминък за общините Гърмен и Босилово, чрез развитие на устойчив туризъм и сътрудничество между община Гърмен и община Босилово” през 2006 година по програма “Опазване на околната среда, културното наследство и институционално сътрудничество на регионално / местно ниво - България - Македония BG: 2004/016-786.01.01.

Маршрутът е с дължина 13 км и преминава през гористи и скалисти местности, с множество живописни гледки и богато биоразнообразие. Изборът на маршрут е базиран на комплекса от качества на региона – той е едно от малкото места, където се открива съчетание на богато културно наследство и природни дадености. Туристите могат да се наслаждават на чудесни скални, горски и речни местообитания и редки видове растения и животни.

Канинската екопътека е много вариантна, с възможност за избор на преходи между 2 и 10 часа, и ударение върху различни акценти, свързани с конкретни обекти на природното и културното наследство. Пътеката се състои от:

 • голям кръг : с. Ковачевица – с. Скребатно - с. Горно Дряново – с. Ковачевица, като начална /крайна/ точка може да бъде всяко едно от тях.
 • малък кръг : с. Горно Дряново – ждрелото и каскадата на Черна река – с. Горно Дряново.
 • 6 основни отсечки, свързващи отделните населени места. Тези отсечки могат да се преминават отделно една от друга , с начална и/или крайна точка, както следва:

 • с. Скребатно – през стръмен скален рид и втори мост над р. Канина - с. Горно Дряново;
 • с. Скребатно – през стръмен скален рид и втори мост над р. Канина – с. Лещен;
 • с. Скребатно – през първи мост над р. Канина – с. Ковачевица;
 • с. Ковачевица - през подземен коридор (Ризова дупка) - с. Горно Дряново;
 • с. Лещен – през подземен коридор (Ризова дупка) – с. Ковачевица;
 • с. Лещен – през подземен коридор (Ризова дупка) – с. Горно Дряново.

Екопътеката съдържа и няколко труднодостъпни екстремни места, където чрез специални съоръжения ( дървени стълби, стъпала, въжета, високи премествания, парапети и др.) се осигурява безопасност на предвижването и се предоставя възможност за едно по-екстремно преминаване през няколко предизвикателства , представляващи преодолими естествени препятствия. Те са:

 • Подземен коридор в местността „Еремиева скала” (Ризова дупка), с дължина 15м. , широчина 2м. , и височина 10-12м. , с два отвора- съответно за спускане и изкачване , устроени с дървени стълби , парапети и обезопасяващи съоръжения.
 • Ждрело и каскада на р. Черна река под с. Горно Дряново, включени в малкия затворен кръг на екопътеката. Преминава се през няколко дълги премествания, дървени платформи и парапети, естествен заслон и множество стръмни стъпала.
 • Стръмен скален рид на западния бряг на р. Канина под с. Скребатно, устроен с високи стълби, дървени парапети, въжета, каменни и дървени стъпала, необходими за безопасно и достъпно преодоляване на предизвикателството.

Възможни са различни комбинации за преминаване на участъците на екопътеката, съобразени с наличното време и аранжирани според метеорологичната обстановка, наличието на водоизточници (чешми), степента на трудност на трасето, възраст, подготовка, опит и интереси на посетителите. В близост до екопътеката, над 500м. от с. Ковачевица по пътя за Синия вир, е изграден бивак със заслон, маси, пейки, огнища, места за пикник и/или за пребиваване на палатки.

<< Всички забележителности