Община Гърмен » За община Гърмен » Забележителности

Забележителности

<< Всички забележителности

ТЪМНАТА ГОРА

Тъмната гора е името на природен резерват, който се намира в Дъбрашки дял, в Западни Родопи. Резерватът е обявен със Заповед № 4811 от 10.10.1962 година на Главно управление на горите с цел опазването на вековните елови, букови и смърчови гори, които се намират на територията му.

Първоначалната площ на природния резерват е около 32,5 хектара. Резерватът е разположен между 1400 и 1600 м надморска височина на 16 километра от центъра на село Ковачевица по горното поречие на река Канина на територията на ДЛ "Беслет". Скалната основа на резервата е изградено предимно от гнайсови скали.

<< Всички забележителности