Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

21.03.2019 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

14.03.2019 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

27.06.2018 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

Общински план за младежта 2018 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

Общински план за младежта 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за младежта – 2015 г.

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

горе