Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

Общински план за младежта 2017 г.

Общински план за младежта 2018 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за младежта – 2015 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

27.06.2018 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

14.03.2019 Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

21.03.2019 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

горе