Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

27.06.2018 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

21.03.2019 Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

Индикативна Финансова таблица за реализация на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007-2013 г.

29.12.2018 Общински годишен план за младежта 2019 проект

Общински план за младежта 2017 г.

Общински план за младежта 2018 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за младежта – 2015 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

горе