Община Гърмен » Достъп до информация » 6. ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

Издадени актове в изпълнение на правомощията на община Гърмен

1. Заповеди  - на официалния сайт на общината има секция „Заповеди на кмета“;

2. Наредбите се публикуват на официалния сайт на община Гърмен  в секция „Общински съвет“ подсекция „Нормативни документи“;

3. На официалния сайт на общината, в секция  „Наредби Стратегии, планове и програми“ се публикуват всички наредби, стратегии, планове, програми, и други нормативни документи като правилници, вътрешни правила, инструкции и др.

4. На официалния сайт на общината в секция „Профил на купувача“ се публикуват всички обществени поръчки, както и договорите сключени по тях.

5. На официалния сайт на общината, в секция „Предстоящи търгове и конкурси“  в отделни подсекции се публикуват заповеди и др. документи относно продажбите, отдаването под наем, концесиите и конкурсите за държавни служители.

6. На официалния сайт на общината, в секция „Бюджет“, се публикува информация за плана и отчета на бюджета на община Гърмен.