Община Гърмен » Предстоящи търгове и конкурси » Нормативни документи

Търгове за продажба

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

22.05.2024 Заповед №301/21.05.2024 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

17.04.2024 Заповед №237/17.04.2024 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

05.02.2024 Заповед №62/05.02.2024 г. за изменение на заповед №44/25.01.2024 г. за откриване на процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

и учредяване право на строеж

26.01.2024 Заповед №44/25.01.2024 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

и учредяване право на строеж

21.09.2023 Заповед №678/20.09.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

29.08.2023 Заповед №605/29.08.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредяване право на строеж .

21.07.2023 Заповед №481/20.07.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

27.06.2023 Заповед №420/27.06.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

25.05.2023 Заповед № 330/25.05.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

26.04.2023 Заповед №279/26.04.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредяване право на строеж

27.03.2023 Заповед №206/27.03.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и учредяване право на строеж

23.01.2023 Заповед № 60/23.01.2023 г. с която се поправя Заповед №46/19.01.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

19.01.2023 Заповед № 46/19.01.2023 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

24.11.2022 Заповед №718/23.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

21.10.2022 Заповед №654/21.10.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

08.09.2022 Заповед №559/08.09.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.

05.08.2022 Заповед №496/03.08.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

28.06.2022 Заповед №409/27.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

11.05.2022 Заповед №284/10.05.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

24.01.2022 Заповед №39/24.01.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

02.12.2021 Заповед №794/01.12.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

15.09.2021 Заповед №595/15.09.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

Заповед №521/11.08.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

29.07.2021 Заповед №493/29.07.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

22.07.2021 Заповед №486/23.07.2021 г. за отмяна на открита процедура за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

07.07.2021 Заповед №457/06.07.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

12.04.2021 Заповед №231/09.04.2021 г. с която се поправя Заповед №201/30.03.2021 г за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти .

30.03.2021 Заповед №201/30.03.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост и отдаване под аренда на земеделска земя

19.02.2021 Заповед 123/19.02.2021 г. с която се поправя Заповед №92/09.02.2021 г за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти .

09.02.2021 Заповед №92/09.02.2021 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост и отдаване под аренда на земеделска земя.

03.12.2020 Заповед №813/02.12.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

03.08.2020 Заповед №508/03.08.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

22.07.2020 Заповед №491/22.07.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

11.05.2020 Заповед №297/11.05.2020 г. за определяне на дата за провеждане на Търг за продажба на частна общинска собственост открит със Заповед №132/24.02.2020 г.

16.03.2020 Заповед №178/16.03.2020 г. за отлагане на датата за провеждането на Търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

26.02.2020 Заповед №132/24.02.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

31.05.2019 Заповед №212/28.05.2019 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

17.12.2018 Заповед №489/13.12.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж и продажба на следните имоти - частна общинска собственост.

20.06.2018 Заповед №233 от 20.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

22.03.2018 Заповед №119 от 21.03.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж и продажба на следните имоти - частна общинска собственост

295 от 11.08.2017 Заповед №295 от 09.08.2017 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг на 30.08.2017 г. за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

81 от 22.02.2017 Заповед №81 от 22.02.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на търг на 14.03.2017 г. за продажби на имоти, частна общинска собственост

303 от 27.07.2016 Заповед №303 от 27.07.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг на 17.08.2016 г. за продажба на имоти частна общинска собственост

182 от 11.04.2016 Заповед №182 от 11.04.2016 г. за определяне на лицата спечелили търга на 06.04.2016 г. за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

118 от 17.03.2016 Заповед №118 от 17.03.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг на 06.04.2016 г. за продажба на имоти – частна общинска собственост

горе