Община Гърмен » Предстоящи търгове и конкурси » Нормативни документи

Търгове за продажба

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

03.08.2020 Заповед №508/03.08.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

22.07.2020 Заповед №491/22.07.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

11.05.2020 Заповед №297/11.05.2020 г. за определяне на дата за провеждане на Търг за продажба на частна общинска собственост открит със Заповед №132/24.02.2020 г.

16.03.2020 Заповед №178/16.03.2020 г. за отлагане на датата за провеждането на Търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

26.02.2020 Заповед №132/24.02.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

31.05.2019 Заповед №212/28.05.2019 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост.

17.12.2018 Заповед №489/13.12.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж и продажба на следните имоти - частна общинска собственост.

20.06.2018 Заповед №233 от 20.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

22.03.2018 Заповед №119 от 21.03.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж и продажба на следните имоти - частна общинска собственост

295 от 11.08.2017 Заповед №295 от 09.08.2017 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг на 30.08.2017 г. за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

81 от 22.02.2017 Заповед №81 от 22.02.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на търг на 14.03.2017 г. за продажби на имоти, частна общинска собственост

303 от 27.07.2016 Заповед №303 от 27.07.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг на 17.08.2016 г. за продажба на имоти частна общинска собственост

182 от 11.04.2016 Заповед №182 от 11.04.2016 г. за определяне на лицата спечелили търга на 06.04.2016 г. за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

118 от 17.03.2016 Заповед №118 от 17.03.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг на 06.04.2016 г. за продажба на имоти – частна общинска собственост

горе