Община Гърмен » Предстоящи търгове и конкурси » За държавни служители

ОБЯВЛЕНИЕ

Класиране от проведен конкурс за заемане на длъжност Директор на дирекция "Финанси, правно, административно и информационно обслужване и човешки ресурси" в община Гърмен.

 

Система за определяне на резултатите от тест и интервю на обявения конкурс за длъжността Директор на дирекция "Финанси, правно, административно и информационно обслужване и чочвешки ресурси" в Общинска администрация с. Гърмен.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжност - Директор на дирекция "Финанси, правно, административно и информационно обслужване и човешки ресурси" в Общинска администрация с. Гърмен.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

За назначаване на държавен служител  - Директор на дирекция "Финанси, правно, административно и информационно обслужване и човешки ресурси"

 

 

Информация за конкурс за длъжността началник отдел „Програми на Европейския съюз и териториално-селищно устройство“  

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

Списък на кандидатите, допуснати до конкурса за длъжността началник на отдел „Програми на европейския съюз и териториално-селищно устройство“, в дирекция „Програми на европейския съюз, териториално-селищно устройство, екология и гражданска регистрация“ в общинска администрация с. Гърмен.