Община Гърмен » Достъп до информация » Нормативни документи

Отчети за дейността

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишен отчет за организация на достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за организация на достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2018 г.

12.03.2018 Отчет съгласно чл. 71 от наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на нанамалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспо

Годишен отчет за организация на достъп до информация за 2017 г.

08.03.2017 Отчет съгласно чл. 71 от наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на нанамалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспо

Годишен отчет за организация на достъп до информация за 2016 г.

Годишен отчет за организация на достъп до информация за периода 2006 - 2015 г.

23.03.2016 Отчет съгласно чл. 71 от наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на нанамалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспо

горе