Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Материали за заседания на ОБС

МАТЕРИАЛИ ЗА СЕСИЯ

Дневен ред за сесия на 27.03.2024 г.

Материали за сесия на 27.03.2024 г.

част 1 

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 15.02.2024г.

Материали за сесия на 15.02.2024 г.

Част 1

Част 2

Част 3

 

Дневен ред за сесия на 26.01.2024 г.

Материали за сесия на 26.01.2024 г.

част 1

част 2

част 3 

част 4 

 

Дневен ред за сесия на 22.12.2023 г.

Материали за сесия на 22.12.2023 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 29.11.2023 г.

Материали за сесия на 29.11.2023 г.

 

Уведомление

Уведомяваме Ви, че поради извънредни обстоятелства, изразяващи се в настаняване на ОИК – Гърмен в Заседателната зала на община Гърмен, заседанието на общинския съвет се налага да бъде изнесено, като същото ще бъде проведено в заседателната зала на хотел „Парадайс“ в село Огняново от 18:30 часа на 21.09.2023 г.

Във връзка с чл. 61, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г., обществеността ще бъде информирана за датата, мястото и часа на заседанието чрез интернет страницата на общината.

С желание за взаимно полезна и коректна работа. 

 

Дневен ред за сесия на 21.09.2023 г.

Материали за сесия  на 21.09.2023 г.

част 1 

част 2

 

Дневен ред за сесия на 31.08.2023 г.

Материали за сесия на 31.08.2023 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

 

Дневен ред за сесия на 28.07.2023 г.

Материали за сесия на 28.07.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 27.06.2023 г.

Материали за сесия на 27.06.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 30.05.2023 г.

Материали за сесия на 30.05.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за извънредна сесия на 05.05.2023 г.

Материали за извънредна сесия на 05.05.2023 г.

 

Дневен ред за сесия на 28.04.2023 г.

Материали за сесия на 28.04.2023 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.03.2023 г.

Материали за сесия на 28.03.2023 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.02.2023 г.

Материали за сесия  на 28.02.2023 г.

 част 1

 част 2

 част 3

 

Дневен ред за извънредна сесия на 16.02.2023 г.

Материали за извънредна сесия на 16.02.2023 г. 

 част 1

 

Дневен ред за сесия на 31.01.2023 г.

Материали за сесия на 31.01.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 22.12.2022 г.

Материали за сесия на 22.12.2022 г.

 част 1

 част 2 

 част 3 -1

 част 3-2

 част 3- 3

 част 4 - 1

 част 4 -2 

 част 4 - 3

 част 5

 

Дневен ред за сесия на 02.12.2022 г.

Материали за сесия на 02.11.2022 г.

част 1 

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 28.10.2022 г.

Материали за сесия на 28.10.2022 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 23.09.2022 г.

Материали за сесия на 23.09.2022 г.

част 1

част 2 

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 19.08.2022 г.

Материали за сесеия на 19.08/.2022 г.

част 1

 част 2 

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 22.07.2022 г.

Материали за сесия на 22.07.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 30.06.2022 г.

 

Дневен ред за сесия на 31.05.2022 г.

Материали за сесия на 31.05.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за извънредна сесия на 18.05.2022 г.

Материали за извънредна сесия на 18.05.2022 г.

 

Дневен ред за сесия на 15.04.2022 г.

Материали за сесия на 15.04.2022 г.

част 1

част 2

 

Дневен ред за сесия на 31.03.2022 г.

Материали за сесия на 31.03.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 28.02.2022 г.

Материали за сесия на 28.02.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.01.2022 г.

Материали за сесия на 28.01.2022 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 30.12.2021 г.

Материали за сесия на 30.12.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 03.12.2021 г.

Материали за сесия на 03.12.2021 г

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 29.10.2021 г.

Материали за сесия на 29.10.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

 

Дневен ред за сесия на 30.09.2021 г.

Материали за сесия на 30.09.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 27.08.2021 г.

Материали за сесия на 27.08.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

част 7

част 8

част 9

 

Дневен ред за сесия на 02.07.2021 г.

Материали за сесия на 02.07.2021 г.

част 1

част 2

част 3 

част 4

част 5

част 6

част 7

 

Дневен ред за сесия на 28.05.2021 г.

Материали за сесия на 28.05.2021 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7 

Част 8

Част 9

Част 10

 

Промяна в дневния ред за сесия на 22.04.2021 г.

Дневен ред за сесия на 22.04.2021 г.

Материали за сеися на 22.04.2021 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

 

Дневен ред за сесия на 02.03.2021 г

Материали за сесия на 02.03.2021 г

Част 1 

Част 2 

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7 

Част 8

Част 9

 

Дневен ред за сесия на 11.02.2021 г.

Материали за сесия на 11.02.2021 г.

Част 1 

Част 2 

Част 3

 

Дневен ред на хуманитарната  комисия на 27.01.2021 г. 

Материали на ХК за 27.01.2021 г. 

 

Дневен ред на ТСУ комиския на 28.01.2021 г.

Материали на ТСУ за 28.01.2021 г.

 

 Дневен ред на БК  на 29.01.2021 г.

Материали на БК на 29.01.2021 г.

 

Дневен ред за сесия на 30.12.2020 г. 

Материали за сесия на 30.12.2020 г. 

Част 1

Част 2

 

Дневен ред за сесия на 03.12.2020 г.

Материали за сесия на 03.12.2020 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

 

 

Дневен ред за сесия на 11.11.2020 г.

Материали за сесия на 11.11.2020 г.

 

Дневен ред за сесия на 09.10.2020 г.

Материали за сесия на 09.10.2020 г.