Община Гърмен » Общински съвет » Материали за сесии

МАТЕРИАЛИ ЗА СЕСИЯ

 

Дневен ред за сесия на 30.05.2023 г.

Материали за сесия на 30.05.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за извънредна сесия на 05.05.2023 г.

Материали за извънредна сесия на 05.05.2023 г.

 

Дневен ред за сесия на 28.04.2023 г.

Материали за сесия на 28.04.2023 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.03.2023 г.

Материали за сесия на 28.03.2023 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.02.2023 г.

Материали за сесия  на 28.02.2023 г.

 част 1

 част 2

 част 3

 

Дневен ред за извънредна сесия на 16.02.2023 г.

Материали за извънредна сесия на 16.02.2023 г. 

 част 1

 

Дневен ред за сесия на 31.01.2023 г.

Материали за сесия на 31.01.2023 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 22.12.2022 г.

Материали за сесия на 22.12.2022 г.

 част 1

 част 2 

 част 3 -1

 част 3-2

 част 3- 3

 част 4 - 1

 част 4 -2 

 част 4 - 3

 част 5

 

Дневен ред за сесия на 02.12.2022 г.

Материали за сесия на 02.11.2022 г.

част 1 

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 28.10.2022 г.

Материали за сесия на 28.10.2022 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 23.09.2022 г.

Материали за сесия на 23.09.2022 г.

част 1

част 2 

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 19.08.2022 г.

Материали за сесеия на 19.08/.2022 г.

част 1

 част 2 

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 22.07.2022 г.

Материали за сесия на 22.07.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 30.06.2022 г.

 

Дневен ред за сесия на 31.05.2022 г.

Материали за сесия на 31.05.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за извънредна сесия на 18.05.2022 г.

Материали за извънредна сесия на 18.05.2022 г.

 

Дневен ред за сесия на 15.04.2022 г.

Материали за сесия на 15.04.2022 г.

част 1

част 2

 

Дневен ред за сесия на 31.03.2022 г.

Материали за сесия на 31.03.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

Дневен ред за сесия на 28.02.2022 г.

Материали за сесия на 28.02.2022 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 28.01.2022 г.

Материали за сесия на 28.01.2022 г.

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 30.12.2021 г.

Материали за сесия на 30.12.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

 

Дневен ред за сесия на 03.12.2021 г.

Материали за сесия на 03.12.2021 г

част 1

част 2

част 3

 

Дневен ред за сесия на 29.10.2021 г.

Материали за сесия на 29.10.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

 

Дневен ред за сесия на 30.09.2021 г.

Материали за сесия на 30.09.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

 

Дневен ред за сесия на 27.08.2021 г.

Материали за сесия на 27.08.2021 г.

част 1

част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

част 7

част 8

част 9

 

Дневен ред за сесия на 02.07.2021 г.

Материали за сесия на 02.07.2021 г.

част 1

част 2

част 3 

част 4

част 5

част 6

част 7

 

Дневен ред за сесия на 28.05.2021 г.

Материали за сесия на 28.05.2021 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7 

Част 8

Част 9

Част 10

 

Промяна в дневния ред за сесия на 22.04.2021 г.

Дневен ред за сесия на 22.04.2021 г.

Материали за сеися на 22.04.2021 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

 

Дневен ред за сесия на 02.03.2021 г

Материали за сесия на 02.03.2021 г

Част 1 

Част 2 

Част 3

Част 4

Част 5

Част 6

Част 7 

Част 8

Част 9

 

Дневен ред за сесия на 11.02.2021 г.

Материали за сесия на 11.02.2021 г.

Част 1 

Част 2 

Част 3

 

Дневен ред на хуманитарната  комисия на 27.01.2021 г. 

Материали на ХК за 27.01.2021 г. 

 

Дневен ред на ТСУ комиския на 28.01.2021 г.

Материали на ТСУ за 28.01.2021 г.

 

 Дневен ред на БК  на 29.01.2021 г.

Материали на БК на 29.01.2021 г.

 

Дневен ред за сесия на 30.12.2020 г.

 

Материали за сесия на 30.12.2020 г. 

Част 1

Част 2

 

Дневен ред за сесия на 03.12.2020 г.

Материали за сесия на 03.12.2020 г.

Част 1

Част 2

Част 3

Част 4

 

 

Дневен ред за сесия на 11.11.2020 г.

Материали за сесия на 11.11.2020 г.

 

Дневен ред за сесия на 09.10.2020 г.

Материали за сесия на 09.10.2020 г.