Община Гърмен » Общински съвет Гърмен » Протоколи от заседания на ОбС » Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛИ НА ОБС - ГЪРМЕН МАНДАТ 2023-2027 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 27.03.2024 г.

 

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 15.02.2024 г.