Община Гърмен » Парламентарни избори месец юли 2021 г. » Съобщение

Съобщение

 

    Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 14-НС

    Заявлението може да се подаде:

-         по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

-         по факс – 0751 6-10-62;

-         по електронна поща - [email protected];

   Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 26.06.2021 г.  

 

  1. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 12 - НС

   Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 от Изборния кодекс/ е 26.06.2021 г.  

 

  1. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 03.07.2021 г. Приложение № 8 - НС

   Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

 

 

 

Съобщение

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 124 – НС от 26.05.2021 г. на ЦИК , ви каня , на 03.06.2021 г. от 15 часа в заседателната сграда на Общинска администрация с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.