Община Гърмен » Архив за проведените избори » Парламентарни избори месец юли 2021 г. » Съобщение

Съобщение

 

ГРАФИК  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.02.2021 Г.

Изтегли:Тук

 

Съобщение

 

КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

 

 Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 11.07.2021 г. и предвид гласуването с машинни устройства, Ви уведомяваме, че на 03.07.2021г. /събота/ от 18:00 ч. до 19:00 ч. във фоайето на Читалище „Искра“ с. Гърмен, ще бъде поставена машинна за пробно машинно гласуване.

 

Всеки, който желае да се запознае с начина на гласуване, може да го направи.

 

 

Съобщение

 

КАК ДА ГЛАСУВАМ С МАШИНА - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign/video  

 

https://www.cik.bg/upload/160867/plakat.jpg

 

 

Съобщение

 

За обучението на СИК в община Гърмен за изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

 

Общинска администрация с. Гърмен уведомява, че на 03.07. 2021г./събота/ от:

 

      - от 11:00 часа в голямата зала на Културния дом (площад „Македония“             в гр. Гоце Делчев), ще се проведе обучение с председателите на СИК – с. Гърмен за работа със специализирано устройство за машинно гласуване.

 

      Обучението ще се проведе от доставчика на специализираните устройства за машинно гласуване и представители на Районна избирателна комисия – Благоевград (РИК-Благоевград). За обучението ще е осигурено специализирано устройство за машинно гласуване с демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

      - от 17:00 часа в голямата зала на Читалище “Искра“ с. Гърмен ще се проведе обучение на всички членовете на СИК в община Гърмен от РИК-Благоевград във връзка с провеждането на избори за народни представители на 11.07.2021 г.

 

 Обученията са присъствени, участието е задължително!!!

 

 МАРИЯ ПОПОВА

вр.и.д. секретар на Община Гърмен

 

 

 Съобщение

 

Във връзка с чл. 10, ал.1 и чл. 234 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че за община Гърмен е определена Секция 01300001 – с. Гърмен, с място на гласуване Кафе “Бистрото“, в която могат да гласуват избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

 

Заявки за помощ могат да се правят в Общинска администрация от 07:00 ч. до 19:30 ч. на 11.07.2021 г. на тел. 0882966757 и 0882966770.

 

 

Съобщение

 

    Ръководството на община Гърмен уведомява избирателите от общината:

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното правото в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец. Приложение № 14-НС

    Заявлението може да се подаде:

-         по пощата на адрес - 2960 с. Гърмен, общинска администрация;

-         по факс – 0751 6-10-62;

-         по електронна поща - [email protected];

   Крайният срок за подаване на заявлението /чл.37, ал.1 и 2 от Изборния кодекс/ е 26.06.2021 г.  

 

  1. Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление с което да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Приложение № 12 - НС

   Крайният срок за подаване  на заявлението /чл.36, ал.1 от Изборния кодекс/ е 26.06.2021 г.  

 

  1. Избирателите, който имат непълноти и грешки в избирателните списъци, могат да подават заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) до 03.07.2021 г. Приложение № 8 - НС

   Заявленията са по образец и се подават в Центъра за информация и услуги на граждани към Общинска администрация с. Гърмен и в кметствата по населени места.

 

 

 Съобщение

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 124 – НС от 26.05.2021 г. на ЦИК , ви каня , на 03.06.2021 г. от 15 часа в заседателната сграда на Общинска администрация с. Гърмен, за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.