Еднодневен фолклорен фестивал в село Рибново по Договор №CB006.1.21.001 на проект "Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции"

 

https://www.youtube.com/watch?v=VdIlLUSKat8