Община Гърмен » Европейски проекти » Проекти, чакащи финансиране

Проекти, чакащи финансиране

Наименование на проекта  "Текущ ремонт на покрив на ОбУ "Христо Ботев" с. Долно Дряново"
Населено място с. Долно Дряново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 374 790 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" 2024-2026

 

 

Наименование на проекта  "Изграждане на Детска градина "Детелина" с. Огняново"
Населено място  с. Огняново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 3 885 893, 73  лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" 2024-2026

 

 

Наименование на проекта  "Обурудване и обзавеждане на пристройка на детска гардина "Брезичка" с. Гърмен"
Населено място  
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 733 905, 46 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" 2024-2026

 

 

Наименование на проекта  "Пристройка на детска градина "ДГ Никола Вапцаров" с. Дебрен"
Населено място  с. Дебрен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 793 947, 43 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" 2024-2026 

 

Наименование на проекта  "Реконструкция и разширение на СУ "Йордан Йовков", в УПИ X-83, кв. 12, с. Рибново, община Гърмен"
Населено място  
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 2 999 999 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя?

по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища" 2024-2026

 

Наименование на проекта

Концепция за интегрирани териториални инвестиции

Населено място На територията на община Гърмен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева 4 667 000 лв.
Отговорна институция Община Гърмен, община Гоце Делчев
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 

 

Наименование на проекта

"Зелени паркове и зелени общини"

"Изграждане на парк в с. Дебрен, УПИ I, кв. 9 по плана на с. Дебрен, община Гърмен"

Населено място с. Дебрен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева

Общата стойност на проекта: 854 741, 89 евро за двете общини 

Отговорна институция Община Гърмен, община Босилово
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Входиран в система JEMS по програма ТГС Република България - Република Северна Македония

 

 

Наименование на проекта  „Ефективна превенция и намаляване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен-Босилово“
Населено място  с. Гърмен, с. Дебрен, с. Огняново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева

Общ бюджет на проекта 375 722. 40 евро

Община Гърмен – Водещ партньор РР1- бюджет - 199 434, 60 евро

Община Босилово РР2 бюджет - 176 287, 80 евро

Отговорна институция Община Гърмен, Община Босилово
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония по Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.