Община Гърмен » ПБ и защита на населението » Пожарна безопасност и защита на населението

План за защита при бедствия

Изтегли:Тук

 

План за защита при наводнение

Изтегли:Тук

 

План за защита при земетресение

Изегли:Тук

 

План за защита при ядрена авария

Изтегли:Тук

 

 

 

Пожарна безопасност и защита на населението

https://pojarna.com/