Община Гърмен » Заповеди на кмета » Нормативни документи

Заповеди на кмета

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

15.07.2024 Заповед №417/15.07.2024 г. за забрана за ползването на питейна вода за миене на улиците, площадите, дворовете и за напояване на територията на община Гърмен.

12.07.2024 Заповед №413/12.07.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ УПИ VIII, кв. 1 по плана на с. Гърмен, за къща за гости.

12.07.2024 Заповед №414/12.07.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XII-227, кв. 45 по плана на с. Огняново.

08.07.2024 Заповед №396/03.07.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентиф. 34472.9.24 по одобрената ККР на землище с. Ковачевица.

08.07.2024 Заповед №397/03.07.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 53326.506.673 по одобрената ККР на землище с. Огняново.

08.07.2024 Заповед №403/08.07.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на квартал 39 по плана на с. Дебрен.

08.07.2024 Заповед №404/08.07.2024 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентиф. 18366.144.5, м. "Бадемица", землище с. Гърмен.

08.07.2024 Заповед №405/08.07.2024 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 51 по плана на с. Дебрен.

01.07.2024 Заповед №380/28.06.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на квартал 39 по плана на с. Дебрен.

01.07.2024 Заповед №381/28.06.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 51 по плана на с. Дебрен.

21.06.2024 Заповед №365/21.06.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 21 по плана на с. Дебрен.

10.06.2024 Заповед №350/07.06.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XX-40 и УПИ XXVI-48, кв. 11 по плана на с. Крушево.

10.06.2024 Заповед №351/07.06.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IV-33, кв. 3 по плана на с. Лещен.

10.06.2024 Заповед №6349/07.06.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл. №93, кв. 10 по плана на с. Долно Дряново.

06.06.2024 Заповед №344/06.06.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-351, кв. 31 по плана на с. Хвостяне, като границите на УПИ се прокарват по имотните граници на имот пл. №351.

05.06.2024 Заповед №342/05.06.2024 г. за одобрение на измнение на ПУП-ПЗ на УПИ II-54, кв. 6 по плана на село Марчево, като имота се отрежда за къща за гости.

05.06.2024 Заповед №343/05.06.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПЗ на УПИ II-308, кв. 15 по плана на с. Гърмен, като имота се отрежда за къща за гости.

31.05.2024 Заповед №318/31.05.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ XX-49 и УПИ XXVI-48, кв. 11 по плана на с. Крушево.

31.05.2024 Заповед №319/31.05.2024 г. за разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №93, кв. 10 по плана на с. Долно Дряново.

31.05.2024 Заповед №320/31.05.2024 г. за разрешаване изработването на КПИИ "Къща за гости с механа" в УПИ I-443, кв. 24 по плана на с. Ковачевица.

22.04.2024 Заповед №241/19.04.2024 г. за одобрение на ПУП-ПУР на улица м/у о.т. 101-72 като м/у двете о.т. се обарзува нова улица с о.т. 72а-72б за достъп до УПИ XI-220 и проект за изменение на ПУП-ПР

на УПИ IX-220, 221, като се разделя на две нови УПИ IX-221 и УПИ XI-220 по плана на с. Дъбница

22.04.2024 Заповед №242/19.04.2024 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I-130 и УПИ II-131, кв.20 по плана на с. Хвостяне

22.04.2024 Заповед №243/19.04.2024 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 16763.9.24 землище с. Горно Дряново, като имота се отрежда за къща за гости.

22.04.2024 Заповед №244/19.04.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ 18366.20.5 м-т "Решманица" по плана на КККР на с. Гърмен, като се разделя на два нови проектни ПИ 18366.20.50

с площ от 1692 кв. м. и ПИ 18366.20.77 с площ от 700 кв. м.

22.04.2024 Заповед №245/19.04.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-42, кв. 3 по плана на КК "Огняновски минерални бани".

05.04.2024 Заповед №218/03.04.2024 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ 362, кв. 38 по плана на с. Хвостяне.

03.04.2024 Заповед №214/03.04.2024 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари за периода 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г.

28.03.2024 Заповед №193/27.03.2024 г. за разрешаване изработването на КПИИ "Надстройка на съществуваща масивна сграда и промяна на предназначението в къща за гости" в УПИ XXXXV-245, кв. 10, с. Лещен.

28.03.2024 Заповед №194/27.03.2024 г. за одобрение на изменение на кадастралния план на улица между о.т. 37-63-11-141-160 по плана на с. Дъбница.

28.03.2024 Заповед №192/27.03.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-130 и УПИ II-131, кв. 20 по плана на с. Хвостяне.

20.03.2024 Заповед №173/20.03.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 63 по плана на с. Дебрен.

13.03.2024 Заповед №160/13.03.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 53326.34.135 и 53326.34.76, землище с. Огняново.

12.03.2024 Заповед №151/11.03.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР УПИ I-398, УПИ XIV-398 и УПИ XIII-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница.

12.03.2024 Заповед №153/12.03.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР УПИ XVI, кв. 22 по плана на с. Долно Дряново.

12.03.2024 Заповед №154/12.03.2024 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. 43606.12.122, м. "Четъма", землище с. Лещен.

11.03.2024 Заповед №146/07.03.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП_ПР на ПИ 43606.5.70 м-т "УСОЕ" по КККР на с. Лещен.

11.03.2024 Заповед №147/07.03.2024 г. за одобрение на изменението на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 60 по плана на с. Дебрен.

11.03.2024 Заповед №148/07.03.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПР на УПИ V-299, кв. 3 по плана на с. Хвостяне.

11.03.2024 Заповед №149/11.03.2024 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I-63 /ПИ 053326.500.63/ и УПИ VII-63 /ПИ 053326.500.85/, по плана на курорт Огняновски минерални бани, с. Огняново.

11.03.2024 Заповед №150/11.03.2024 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на имоти с идентиф. 24267.77.33 и 24267.77.401, м. "Кури чаир", землище с. Дъбница.

08.03.2024 Заповед №145/07.03.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИУ II-42, кв. 3 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище с. Огняново.

07.03.2024 Заповед №141/06.03.2024 г. за одобрение изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т. 33-34-34е по плана на с. Рибново.

07.03.2024 Заповед №143/07.03.2024 г. за одобрение изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-111, кв. 25 по плана на с. Рибново.

06.03.2024 Заповед №134/05.03.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв.60 по плана на с. Дебрен.

06.03.2024 Заповед №135/05.03.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XVI-593, кв. 22 по плана на с. Долно Дряново.

06.03.2024 Заповед №137/06.03.2024 г. за одобрение изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-296, 297, кв. 25 по плана на с. Осиково.

05.03.2024 Заповед №105/20.02.2024 г. за разрешаване изработването на проект за КПИИ на ПИ 53326.34.135 и ПИ 53326.34.76 по КККР землище с. Огняново.

05.03.2024 Заповед №127/29.02.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-398 и УПИ XIV-398, кв. 47 по плана на с. Дъбница.

23.02.2024 Заповед №118/23.02.2024 г. изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ между осови точки 33-34-34а-34б-34в-34г-34д-34е по плана на с. Рибново, община Гърмен

19.02.2024 Заповед №91/14.02.2024 г. за одобрение изменението на ПУП-ПЗ УПИ XIV-80, 110,194, кв. 9 по плана на с. Лещен.

12.02.2024 Заповед № 82/12.02.2024 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между осови точки 159-184 по плана на с.Рибново, община Гърмен

12.02.2024 Заповед № 83/12.02.2024 г. да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР на част от квартали 38 и 39 по плана на с.Дъбница, община Гърмен

12.02.2024 Заповед № 84/12.02.2024 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на имоти с идентификатори 20331.54.5 и 20331.54.6, местност "Чучурите"

12.02.2024 Заповед № 85/12.02.2024 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между осови точки 131-132 по плана на с.Горно Дряново, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 73/09.02.2024 г. изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ в УПИ I ,квартал 63 по плана на с.Дебрен, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 74/09.02.2024 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-4/10.01.2024 г. от Димитър Шкевов жител на с.Марчево, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 75/09.02.2024 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-7/30.01.2024 г. от "Валентино ПГМВ" ООД с.Марчево, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 76/09.02.2024 г. за одоряване на проект на изменение на ПУП-ПР на УПИ X-64 и УПИ IX-64. квартал 29 по плана на с.Хвостяне, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 77/09.02.2024 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ -2117-4/17.01.2024 г. от Джаит Дениз жител на с.Долно Дряново, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 78/09.02.2024 г.одобряване на проект на ПУП-ПРЗ на част от имот с идентификатор 18366.101.26, местност "Бряста", община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 79/09.02.2024 г.във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2060-9/17.01.2024 г. от "Билдинг логистик" АД, с.Огняново, община Гърмен

09.02.2024 Заповед № 80/09.02.2024 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ 2060-10/17.01.2024 г. от Кезим Скендеров жител на с.Огняново, община Ггърмен

09.02.2024 Заповед № 81/09.02.2024 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 53326.55.51, местност "Горно грамаде" с.Огняново, община Гърмен

01.02.2024 Заповед №57/01.02.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на П.И. 43606.5.70 м-т "Усое" по КККР на с. Лещен.

01.02.2024 Заповед №58/01.02.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-63 и УПИ VII-63, кв. 21 по плана на с. Огняново.

30.01.2024 Заповед №48/30.01.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-229, квартал 3 по плана на с. Хвостяне.

30.01.2024 Заповед №49/30.01.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ 18366.20.5 м-т "Решманица" по КККР на с. Гърмен.

19.01.2024 Заповед №26/19.01.2024 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПУР на улица между о.т. 159 - о.т. 184 по плана на село Рибново.

15.01.2024 Заповед №12/08.01.2024 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПУР на улици меьду о.т. 50-15, кеартали 55 и 70 по плана на село Огняново.

15.01.2024 Заповед №11/08.01.2024 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-64 и УПИ X-64, кв. 29 по плана на село Хвостяне.

04.01.2024 Заповед №05/03.01.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПР на УПИ I-344, кв. 51 по плана на с. Огняново, като се раздели на нови УПИ I-344, кв. 51 за детска градина по плана на с. Огняново

и УПИ IV-344 за парк по плана на с. Огняново, община Гърмен.

04.01.2024 Заповед №06/03.01.2024 г. заодобрение на изменение на ПУП-ПР на УПИ XVI-108, кв. 4 по плана на с. Осиково, община Гърмен.

04.01.2024 Заповед №07/03.01.2024 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПЗ на УПИ V-459, кв. 11 по плана на с. Дъбница, с жилищна сграда и магазин за хранителни стоки.

19.12.2023 Заповед №893/15.12.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на кв.55 и кв.70 по плана на село Огняново, община Гърмен

13.12.2023 Заповед №889/12.12.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-443, кв. 41 по плана на село Огняново, община Гърмен.

12.12.2023 Заповед №886/12.12.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ да реализира строеж "Детска градина" в УПИ IV I-344, кв. 51 по плана на с. Огняново.

11.12.2023 Заповед №879/06.12.2023 г. за одобрение изменението на ПУП-ПУР на улици между о.т. 52-48-47-46 по плана на село Рибново.

11.12.2023 Заповед №876/04.12.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI-332 и УПИ XII-333, кв. 20 по план на село Долно Дряново.

11.12.2023 Заповед №882/07.12.2023 г. за одбрение изменение на ПУП-ПР на ПИ №512 и УПИ IX-374, кв. 8 по плана на село Горно Дряново, обособяване на нов УПИ XXIV-512, кв.8

11.12.2023 Заповед №883/07.12.2023 г. за одобрение на изменение на ПУП-ПЗ на нов УПИ II-443, кв. 50 по плана на с. Гърмен, прдвижда се свързано застрояване на УПИ II-443, кв.50

с УПИ I-439, кв.50 по плана на с. Гърмен с отреждане на УПИ II-443 за търговски обект и склад

24.11.2023 Заповед №857/24.11.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ "Къща за гости" в УПИ X-705, кв. 62 по плана на село Огняново.

24.11.2023 Заповед №856/24.11.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-443, кв. 41 по плана на село Огняново.

15.11.2023 Заповед №841/15.11.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-104, кв. 2 по плана на курорт Огняновски минерални бани.

15.11.2023 Заповед №840/15.11.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ "Жилищна сграда" в УПИ XXIV-512, кв. 8 по плана на село Горно Дряново.

09.11.2023 Заповед №810/08.11.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ "Жилищна сграда и гараж" в УПИ VI-111, кв.22 по плана на село Рибново.

26.10.2023 Заповед №781/26.10.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ за строеж на "Къща за гости" в УПИ II, кв. 6 по плана на село Марчево.

26.10.2023 Заповед №780/26.10.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ за строеж на "Къща за гости" в УПИ II-308, кв.15 по плана на село Гърмен.

20.10.2023 Заповед №760/19.10.2023 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в ПИ с идентиф. 20331.46.7 по одобрената КККР на землище с. Дебрен.

10.10.2023 Заповед №731/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 47408.50.40 землище с. Марчево, за хотел и къща за гости.

10.10.2023 Заповед №735/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V и УПИ XI, кв. 26 и улица от о.т. 196 до о.т. 198 по плана на село Горно Дряново.

10.10.2023 Заповед №736/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №108, кв. 4 по плана на село Огняново.

10.10.2023 Заповед №737/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №407, кв. 3 по плана на село Горно Дряново.

10.10.2023 Заповед №742/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица от о.т.17 до о.т. 66, кв. 10 и кв. 20 по плана на село Скребатно, като прилежащите към улицата УПИ,

вследствие промяната на уличната регулация остават без промяна на отреждането.

10.10.2023 Заповед №743/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т. 131 - о.т. 132, кв. 8 по плана на село Горно Дряново.

10.10.2023 Заповед №732/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №598, кв .27 по плана на село Огняново.

10.10.2023 Заповед №733/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-273, кв. 18 по плана на село Лещен.

10.10.2023 Заповед №734/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-19, кв. 11 по плана на село Рибново.

10.10.2023 Заповед №738/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI, кв. 44 по плана на село Дебрен.

10.10.2023 Заповед №739/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XVI-370, кв. 28 по плана на село Осиково.

10.10.2023 Заповед №740/06.10.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-705 и УПИ VII-705, кв. 62 по плана на село Огняново.

10.10.2023 Заповед №741/06.10.2023 г. за одобрение напроект за изменение на ПУП-ПУР на имоти с пл. №645, №646, №647, №648 и №649, кв. 37 по плана на село Горно Дряново.

09.10.2023 Заповед №744/09.10.2023 г. за учредяване право на преминаване и право на прокарване на отклонение от общата мрежа и съоражения на инженерната инфраструктура за трасе на обект

"Водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно битови нужди поземлен имот с идентификатор 24267.18.86, м. "Баир Арди" по одобрената КККР на землище с. Дъбница", преминаващ през имоти общинска собственост.

09.10.2023 Заповед №745/09.10.2023 г. за учредяване право на преминаване и право на прокарване за изграждане на кабелна линия за ФЕЦ до 240 kW до УПИ II-18, 291, кв. 32 по плана на с. Балдево.

04.10.2023 Заповед №727/04.10.2023 г. за разрешавана изработването на проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за реализиране на строеж "Магазин за хранителни стоки" в УПИ V-459, кв. 11 по плана на с. Дъбница.

02.10.2023 Заповед №714/29.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на ПИ 645, 646, 647, 648 и 649, кв.37 по плана на село Горно Дряново.

02.10.2023 Заповед №715/29.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-705 и УПИ VII-705, кв. 62 по плана на село Огняново.

26.09.2023 Заповед №695/26.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-19, кв. 11 по пана на село Рибново, като се разделя на два нови УПИ VI-19, VII-19.

26.09.2023 Заповед №699/26.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПР на УПИ XVI-370, кв. 28 по плана на село Осиково, като се разделя на два нови УПИ XVI-370, XVII-370.

26.09.2023 Заповед №697/26.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на имоти №537 и №538, кв.21 по плана на село Дебрен, като се предвижда имотите да се обособят в нов УПИ.

23.09.2023 Заповед №700/26.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на кв. 4 по плана на село Осиково, като се обособява нов УПИ XVI-108, кв. 4, по плана на село Осиково за ЖС.

20.09.2023 Заповед №679/20.09.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на улили между осови точки 17-66 по плана на село Скребатно.

19.09.2023 Заповед №673/19.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ на част от ПИ с идентиф. 18366.20.26, м. "Решманица" землище село Гърмен, като се образува нов УПИ I-29за жилищно строителство.

19.09.2023 Заповед №674/19.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на на УПИ III-227, УПИ IV-226 и УПИ X-521, кв. 22 по плана на село Дебрен, като границите на ПУП-ПР на УПИ III-227, УПИ IV-226 се променят.

18.09.2023 Заповед №651/15.09.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПР на имот пл. №407, кв. 3 по плана на с. Горно Дряново, като се обособява УПИ ХII-407, кв. 3 ведно 18 м2 общинска собственост.

18.09.2023 Заповед №652/15.09.2023 г. за разреваване изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №598, кв. 27, по плана на с. Огняново, като се обособяват УПИ I-598 и УПИ II-598, кв. 27 по имотни граници.

18.09.2023 Заповед №658/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на имот с пл. №193, кв. 5 по плана на с. Осиково, като от него се образуват два нови УПИ XI-193 и УПИ XII-193, кв. 52 по имотни граници.

18.09.2023 Заповед №659/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ XVIII-420, кв. 32 по плана на с. Рибново, като се образуват два нови УПИ-XVIII-420 и УПИ XX-1081, кв. 32 по имотни граници.

18.09.2023 Заповед №660/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на имоти с идентиф. 53326.34.75, 53326.34.154, 53326.34.116, 53326.34.85 и 53326.34.186 по одобрената КККР на землище с. Огняново.

18.09.2023 Заповед №661/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №20331.46.24 м-т "Чавдаров кавак", землище с. Дебрен за "Търговски обект, офиси и жилищно строителство".

18.09.2023 Заповед №662/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №43606.5.70 м-т "Усое" землище с. Лещен за "Къща за гости".

18.09.2023 Заповед №663/18.09.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 512 и УПИ IX-347, кв. 8 по плана на с. Горно Дряново

18.09.2023 Заповед №664/18.09.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-273, кв. 18 по плана на с. Лещен.

18.09.2023 Заповед №665/18.09.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 43606.8.101 м-т "Жабек" по КККР на с. Лещен, като се предвижда промяна на отреждане.

18.09.2023 Заповед №666/18.09.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПР на УПИ IV, кв. 44 по плана на с. Дебрен.

18.09.2023 Заповед №667/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на УПИ VIII-518, кв. 9 по плана на с. Дебрен, като имота се отрежда за жилищна сграда и търговски обект.

18.09.2023 Заповед №668/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I-729, 730, 489 и УПИ II-729, 730, 489, кв. 67 по плана на село Огняново като се образуват три нови ПИ I-729, УПИ II-489 и УПИ V-730.

18.09.2023 Заповед №669/18.09.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. 66874.51.74, м. "Канина", землище село Скребатно, за базова станция №BLG0118.A005 - Ковачевица.

30.08.2023 Заповед №610/30.08.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 20331.56.5, м. "Чанъз-кавак" за складови дейности, землище село Дебрен.

18.08.2023 Заповед №575/17.08.2023 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XIX-973, кв.4 по плана на село Осиково.

17.08.2023 Заповед №573/17.08.2023 г. за разрешаване изменението на ПУП-ПР на УПИ XVIII-420, кв. 32 по плана на с. Рибново.

16.08.2023 Заповед №566/15.08.2023 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-104, кв. 2 по плана на курорт Огняновски минерални бани.

08.08.2023 Заповед № 551/08.08.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VIII-518, кв.9, по плана на с.Дебрен, община Гърмен

08.08.2023 Заповед № 552/08.08.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. № 193, кв. 5 по плана на с.Осиково, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 534/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-78/01.08.2023 г. от Феим Хатип, жител на с.Рибново, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 535/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-69/25.07.2023 г. от Таня Петканина жител на с.Огняново, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 536/04.08.2023 г. за одобряване на проект на ПУП -ПЗ на имот с идентификатор 18366.95.551, местност "Даръковица" землище с.Гърмен, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 537/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-69/25.07.2023 г. от Исмет Панев, жител на с.Дебрен, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 541/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявленеи с вх. № УТ -2117-83/01.08.2023 г. от Красимир Карамитев за одобряване на ПУП-ПУР по плана на с.Гърмен, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 542/04.08.2023 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между осови точки 36-36а по плана на с.Гърмен, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 543/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-82/01.08.2023 г. от "АТС Консулт" ЕООД, с.Гърмен, община Гърмен

04.08.2023 Заповед № 544/04.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-84/01.08.2023 г. от Смилян Ласков, село Крушево, община Гърмен

02.08.2023 Заповед № 520/02.08.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-66/13.07.2023 г. от Ибрахим Бинджев, жител на с.Рибново, община Гърмен

02.08.2023 Заповед №518/01.08.2023 г. относно определяне на пожароопасен сезон считано от 01.04.2023 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в селскостопанския, горския фонд.

01.08.2023 Заповед №503/26.07.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ VI-182 и улица от о.т. 77 до о.т. 86, кв. 39 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

01.08.2023 Заповед №510/31.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 67 по плана на с. Огняново, община Гърмен.

01.08.2023 Заповед №511/31.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ V-459, кв.11, по плана на село Дъбница, община Гърмен.

24.07.2023 Заповед №490/21.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-255, кв.17 по плана на с. Скребатно, община Гърмен.

24.07.2023 Заповед №491/21.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на между о.т. 43 - о.т. 34 по плана на село Дъбница, община Гърмен.

24.07.2023 Заповед №492/21.07.2023 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР на имот с пл. №992, кв.50 по плана на село Рибново, община Гърмен.

24.07.2023 Заповед №493/21.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-631, кв. 26 по плана на село Огняново, община Гърмен.

24.07.2023 Заповед №494/21.07.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №78, имот с пл. №79 и имот с пл. №357, кв. 28 по плана на с. Хвостяне.

11.07.2023 Заповед № 448/10.07.2023 г. относно настъпване на етап "восъчна зрялост" на посеви от житни култури в община Гърмен и определяне на мерките за осигуряване на пожарна безопасност.

10.07.2023 Заповед № 445/10.07.2023 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПУР на улица между о. т. 121-513 от кв. 16 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен..

10.07.2023 Заповед № 446/10.07.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2117-62/04.07.2023 г. от Емил Айдаров, жител на с. Гърмен, община Гърмен..

10.07.2023 Заповед № 447/10.07.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2117-63/04.07.2023 г. от Милка Айдарова, жител на с. Гърмен, община Гърмен..

10.07.2023 Заповед № 449/10.07.2023 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПУР на улица между о. т. 57-57а-57б-57в от кв. 51 по плана на с. Дъбница, община Гърмен.

10.07.2023 Заповед № 450/10.07.2023 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПР на част от кв. 8 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен..

07.07.2023 Заповед № 440/07.07.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2117-65/05.07.2023 г. от Еколуксвил ЕООД, с. Огняново, община Гърмен.

07.07.2023 Заповед № 442/07.07.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2117-60/30.06.2023 г. от Феим Иса-кмет на община Гърмен.

07.07.2023 Заповед № 443/07.07.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2117-64/05.07.2023 г. от Иванка Алексова, Костадин Алексов, Елена Илиева и Пламен Илиев, жители на с. Огняново, община Гърмен.

26.06.2023 Заповед № 407/23.06.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ-2060-72/21.06.2023 г. от Димитър Пеев жител на с.Гърмен, община Гърмен

26.06.2023 Заповед № 410/26.06.2023 г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПР/ на УПИ VI-182, от кв. 39 по плана на с.Гърмен, община Гърмен

26.06.2023 Заповед № 411/26.06.2023 г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица о.т.202-216 от кв. 52 по плана на с.Гърмен, община Гърмен

26.06.2023 Заповед № 412/26.06.2023 г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т.36-36а от кв.34 по плана на с.Гърмен, община Гърмен

26.06.2023 Заповед № 418/26.06.2023 г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на част от кв.16 по плана на с.Гърмен, община Гърмен

26.06.2023 Заповед № 419/26.06.2023 г. за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т.22-24 от кв.14 по плана на с.Крушево, община Гърмен

21.06.2023 Заповед №404/21.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІХ -716, УПИ ХХ-716, УПИ - ХХІ - 716 и УПИ ХХІІ- 716 кв.66 по плана на с.Огняново

16.06.2023 Заповед №384/16.06.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ пл. №59, кв. 18 по плана на с. Горно Дряново.

16.06.2023 Заповед №385/16.06.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на поземлени имоти.

16.06.2023 Заповед №386/16.06.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ-I, УПИ II-203 и УПИ III-1, кв. 7 по плана на с. Марчево, община Гърмен.

16.06.2023 Заповед №387/16.06.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIII-11, кв. 1 по плана на село Рибново, община Гърмен.

14.06.2023 Заповед №355/07.06.2023 г. за обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Гърмени определяне мерките за осигуряване на пожарната безопасност.

12.06.2023 Заповед №359/08.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на нов УПИ IV-246, 261, квартал 24 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

12.06.2023 Заповед №360/09.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 18366.19.75, м. "Шопарланка" по одобрената със заповед №РД18-299/13.05.2019 на изпълнителния директор на АГКК .

12.06.2023 Заповед №362/09.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 53326.500.121, м. "Падинето" по одобрената със заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

12.06.2023 Заповед №363/09.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на част от ПИ с идентификатор 53326.34.187, м. "Градец" по одобрената със заповед №РД-18-313/15.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

12.06.2023 Заповед №364/09.06.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XI, кв. 26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

12.06.2023 Заповед №365/08.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ IV-6791, 792 и УПИ XII-784, кв. 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

12.06.2023 Заповед №366/08.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПР за имоти с идентификатори 53326.34.77, 53326.34.115 и 53326.34.181 м. "Градец", землище с. Огняново, община Гърмен.

12.06.2023 Заповед №370/12.06.2023 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII-89, кв.8 по плана на село Лещен, община Гърмен.

12.06.2023 Заповед №371/12.06.2023 г. за одобрение за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-273, кв. 18 по плана на село Лещен, като имота се разделя.

06.06.2023 Заповед № 352/06.06.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ квартал 66 по плана на с.Огняново, община Гърмен

05.06.2023 Заповед № 348/05.06.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ I-273, квартал 18 по плана на с.Лещен, община Гърмен

23.05.2023 Заповед № 328/23.05.2023 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 47408.30.3, местност "Туркаре" с.Марчево, община Гърмен

09.05.2023 Заповед № 295/09.05.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - План за Регулация землище на с.Огняново, община Гърмен

09.05.2023 Заповед № 296/09.05.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-2060-55/03.05.2023 г. от Халил Али жител на с.Долно Дряново, община Гърмен

09.05.2023 Заповед № 297/09.05.2023 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.66.38, местност "Голям Манол" землище с.Гърмен, община Гърмен

09.05.2023 Заповед № 301/09.05.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПР/ на част от квартал 71 по плана на с.Огняново, община Гърмен

03.05.2023 Заповед № 286/03.05.2023 г. във връзка с постъпило завление вх.№ УТ-2060-40/23.03.2023 г. от Никола Гюзелев, с.Лещен, община Гърмен

28.04.2023 Заповед № 283-А/28.04.2023 г.във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-2060-53/27.04.2023 г. от Фатме Кичукова жител на с.Рибново, община Гърмен

28.04.2023 Заповед № 283/28.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-2060-25/20.02.2023 г. от Мохарем Пашов жител на с.Горно Дряново, община Гърмен

10.04.2023 Заповед № 250/10.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-41/27.03.2023 г. от "Деянира Трейдинг" ЕООД, с.Горно Дряново, община Гърмен

10.04.2023 Заповед № 251/10.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ -2060-44/05.04.2023г. от "ГБС Огняново" ООД, с.Огняново, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 238/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-38/21.03.2023 г. от Фикрет Къдри жител на с.Рибново, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 239/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявлене с вх.№ УТ-2117-39/21.03.2023 г. от Георги Асенов жител на с.Гърмен, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 240/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-6/04.01.2023 г от Георги Райков жител на с.Гърмен, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 241/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-2117-48/05.04.2023 г от Фатме Киселова жител на с.Рибново, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 242/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-46/03.04.2023 г. от Васил Младенов за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ землище на с.Огняново, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 243/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-2117-44/29.03.2023 г. от "Петканин" ЕООД с.Огняново, община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 245/07.04.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПЗ/ за УПИ V -62, квартал 7 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", община Гърмен

07.04.2023 Заповед № 246/07.04.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-35/15.03.2023 г. от Кезим Хаджиев жител на с.Горно Дряново, община Гърмен

03.04.2023 Заповед № 228/03.04.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПР/ на УПИ II-4. УПИ XIII-11, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-693, квартал 7 по плана на с.Рибново, община Гърмен

30.03.2023 Заповед № 221/30.03.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53326.500.43 землище с.Огняново, община Гърмен

30.03.2023 Заповед № 222/30.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-2060-40/23.03.2023 г. от Никола Гюзелев с.Лещен, община Гърмен

28.03.2023 Заповед № 211/28.03.2023 г. за одобряване на КПИИ за строителство на "Жилищна сграда" в УПИ IX-580, квартал 71 по плана на с.Дебрен,община Гърмен

28.03.2023 Заповед № 215/28.03.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I, УПИ II и УПИ III , квартал 10 по плана на с.Горно Дряново,община Гърмен

21.03.2023 Заповед №197/21.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх. №УТ -2060-38/20.03.2023 г. от Фазли Ролев, жител на с.Дебрен, община Гърмен

20.03.2023 Заповед № 190/20.03.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIII-234.235.236.240.546. квартал 37 по плана на с.Горно Дряново,община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 162/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-25/20.02.2023 г. от Нефсе Мустан, Селве Мустафова,Риза Ходжов,Ахмед Робов и Риза Хаджи, жители на с.Рибново, община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 163/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-29/28.02.2023 г. от Къдрие Алим, жител на с.Рибново, община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 164/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-27/20.02.2023 г. от Джеват Медев, жител на с.Горно Дряново, община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 165/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-33/01.03.2023 г. от Айше Господева, Славей Пашов, Айрола Ходжов и Ибраим Низамов, жители на с.Горно Дряново, община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 166/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-34/01.03.20232 г. от Нефисе Ходжова, жител на с.Огняново, община Гърмен

08.03.2023 Заповед № 167/08.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ -2117-26/20.02.2023 г. от Али Господев, жител на с.Горно Дряново, община Гърмен

07.03.2023 Заповед № 154/07.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-2117-31/28.02.2023 г. от Виолета Кошова за одобряване на КПИИ в УПИ II-311, квартал 25 по плана на с.Скребатно, община Гърмен

07.03.2023 Заповед № 155/07.03.2023 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 62640.37.53.45, местност "Воденицата" землище на с.Рибново, община Гърмен

07.03.2023 Заповед № 156/07.03.2023 г. за одобряване на /ПУП -ПЗ/ на имот с идентификатор 47408.47.80, местност "Падарката" землище на с.Марчево , община Гърмен

07.03.2023 Заповед № 157/07.03.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот с пл.№323, кв.7 по плана на с.Горно Дряново, община Гърмен

07.03.2023 Заповед № 159/07.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-2117-30/28.02.2023 г. от Вадим Кичуков, с.Огняново за одобряване на КПИИ в УПИ IV-136, квартал 68 с.Огняново община Гърмен

02.03.2023 Заповед № 148 -А/02.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх №УТ-2117-28/24.02.2023 г. от "ВАНИТА-2"ЕООД с.Балдево, община Гърмен

01.03.2023 Заповед №148/01.03.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ -2112-24/28.02.2023 г. от Айше Чолакова,с.Горно Дряново за одобряване на КПИИ по плана на с.Горно Дряново община Гърмен.

23.02.2023 Заповед № 129/23.02.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-6/04.01.2023 г. от Георги Райков за одобряване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ № 47408.47.7 с.Марчево,община Гърмен

23.02.2023 Заповед № 130/23.02.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП -ПЗ на УПИ II-18 и УПИ III-18, кв.32 по плана на с.Балдево, община Гърмен

20.02.2023 Заповед № 127/20.02.2023 г. за изработване на проект на изменение на ПУП-ПР на УПИ II-18 и УПИ III-18, квартал 32 по плана на с.Балдево, община Гърмен

16.02.2023 Заповед № 124 /16.02.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ -2117-86/19.12.2022 г. от Къдри Машев за одобряване на ПУП- ПЗ на ПИ №62640.49.1040 с.Рибново,община Гърмен

16.02.2023 Заповед № 125/16.02.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№УТ-1986-1/03.01.2023 г. от Васил Младенов за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ №53326.500.43 с.Огняново,община Гърмен

13.02.2023 Заповед № 109/08.02.2023 г. за одобряване на КПИИ за строителство на"Пристройка към джамия" в УПИ I-66.222. кв. 13 по плана на с.Рибново,община Гърмен

13.02.2023 Заповед № 113/10.02.2023 г. за одобряване на проект за изменение ПУП - ПР на УПИ XI-324.УПИ II и УПИ III.кв.31 по плана на с.Хвостяне, община Гърмен.

13.02.2023 Заповед № 114/10.02.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ № 43606.8.102 землище на с.Лещен, община Гърмен

13.02.2023 Заповед № 115/10.02.2023 г. за одобряване на /ПУП -ПР/ на УПИ III-145, кв.10 по плана на с.Огняново, община Гърмен.

13.02.2023 Заповед № 116/10.02.2023 г. за одобряване на проект за ПУП- ПЗ на ПИ № 62640.37.41 землище с.Рибново

07.02.2023 Заповед № 101/06.02.2023 г. за одобрение на проект за ПУП-ПР на имот с пл. №569, кв. 10 по плана на село Горно Дряново

07.02.2023 Заповед № 102/06.02.2023 г. за одобрение на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №43606.12.132 и ПИ №43606.12.164 землище село Лещен, община Гърмен за "ЖМ".

07.02.2023 Заповед № 103/06.02.2023 г. за одобрение на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №47408.30.3 землище село Марчево, община Гърмен за "Добив на инертни материали".

06.02.2023 Заповед № 100/06.02.2023 г. одобрение на проект за ПУП-ПЗ на ПИ №47408.501.80 землище село Марчево, община Гърмен за "Жилищно строителство".

06.02.2023 Заповед № 96/06.02.2023 г. за проект за изменение на ПУП–ПРЗ на ПИ №18366.19.19 землище село Гърмен, община Гърмен.

06.02.2023 Заповед № 99/06.02.2023 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №43606.9.572 землище село Лещен, община Гърмен.

27.01.2023 Заповед № 72/27.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ -2060-10/26.01.2023 г. от "Билдинг логистик" ЕООД, с.Гърмен, община Гърмен

27.01.2023 Заповед № 73/27.01.2023 г. за разрешение за изработване на проект на изменение на ПУП - ПР на УПИ -II-335 и УПИ III-335,кв.31 по плана на с.Хвостяне,община Гърмен

26.01.2023 Заповед № 67/23.01.2023г. във връзка с постъпило заявление вх.№УТ -2060-8/25.01.2023 г.от Вадим Кичуков за разрешаване изработването на КПИИ по плана на с.Огняново, община Гърмен

26.01.2023 Заповед № 68/26.01.2023 г. за разрешение за изработване на проект на изменение на ПУП-ПР на УПИ I-222.и УПИ II-222.и УПИ III -68.кв.13 по плана на с.Рибново, община Гърмен

26.01.2023 Заповед №69/26.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх № УТ -2060-7/ 25.01.2023 г.от Рефат Али за разрешаване изработването на КПИИ по плана на с.Рибново, община Гърмен

24.01.2023 Заповед № 40/19.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-1/03.01.2023 г. от Гроздан Илиев с.Хвостяне за одобряване на КПИИ в УПИ II-77. квартал 28 по плана на с.Хвостяне

23.01.2023 Заповед № 49/23.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ -2117-87/19.12.2022 г. от "Зейнтекс" ООД, с. Слащен за одоряване на проект на ПУП-ПЗ местност "Манастирището"

23.01.2023 Заповед № 52/23.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх № УТ - 2117-7/04.01.2023 г. от ЕТ "Мираж - Вили Куртова", с.Огняново община Гърмен

23.01.2023 Заповед № 53/23.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ -2117-8/04.01.2023 г. от Красимир Бейков за одобряване на проект на ПУП -ПЗ, местност "Градец"

20.01.2023 Заповед № 47/20.01.2023 г във връзка с постъпило заявлениие с вх.№ УТ -2060-5/18.01.2023 г. от Айше Чолакова за разрешаване изработването на КПИИ, с.Горно Дряново, община Гърмен

20.01.2023 Заповед № 48/20.01.2023 г. за разрешение за изработване на проект на изменение на ПУП - ПР на УПИ I, УПИ II - 569, УПИ III - 569 и УПИ IV, квартал 19 по плана на с.Горно Дряново,община Гърмен

19.01.2023 Заповед № 43/19.01.2023 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ II,кв.3, по плана на село Огняново,община Гърмен

12.01.2023 Заповед №24/12.01.2023 г. за разрешение за изработване на проект на изменение на ПУП - ПЗ за имот с идентификатор 43606.8.102 с.Лещен, община Гърмен

11.01.2023 Заповед №644/19.10.2022 г. във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-2001-8/11.08.2022 г. от Красимир Бейков, жител на гр.Гоце Делчев за одобряване на ПУП- ПЗ местност "Градец"

09.01.2023 Заповед № 12/06.01.2023 г във връзка с постъпило заявление вх. № УТ - 2060-2/04.01.2023 г. от Мустафа Мейзинев жители на гр.Гоце Делчев за разрешавене изработването на КПИИ

09.01.2023 Заповед № 13/06.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-5/04.01.2023 г. от Златка Лазарова, жители на гр.София за одобряване на ПУП-ПР с. Ковачевица, община Гърмен

09.01.2023 Заповед № 14/06.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх № УТ-2117-3/04.01.2023 г. от Фаадил Маджир , с.Долно Дряново, община Гърмен

09.01.2023 Заповед № 15/06.01.2023 г във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-2/04.01.2023 г. от Румен Джалев, с.Горно Дряново, община Гърмен

09.01.2023 Заповед № 16/06.01.2023 г. за одобрение на ПУП -ПР на УПИ I и УПИ IV, квартал 47 по плана на с.Горно Дряново, община Гърмен

04.01.2023 Заповед № 05/04.01.2023 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ - 2060 - 106/16.12.2022 г . от Никола Гюзелев, с. Лещен община Гърмен

22.12.2022 Заповед №789/22.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ- 2060-109/21.12.2022 г. от Елдъз Ковачева, с.Дебрен община Гърмен

16.12.2022 Заповед № 774/16.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх-№УТ-2117-79/17.11.2022 г от Ариф Юсеин - с.Хвостяне община Гърмен

16.12.2022 Заповед № 776/16.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ -2117-80/17.11.2022 г. от Ерол Чауш и Ибраим Лекин - с.Хвостяне община Гърмен

16.12.2022 Заповед № 778/16.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ - 2117-85/29.11.2022 г от Айдън Киселов - с. Осиково община Гърмен

14.12.2022 Заповед № 767/14.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ - 2117-84/29.11.2022 г. от Сюлейман Даутев и Фатме Даутева - с.Огняново, общ.Гърмен

14.12.2022 Заповед № 768/14.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ - 2117-83/29.11.2022 г. от Селим Пуленов и Реджеп Али за одобряване на ПУП - ПР - с-Хвостяне общ. Гърмен

14.12.2022 Заповед № 769 /14.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление от кмета на с.Дъбница за одобряване проект на изменение на ПУП - ПУР на улица между о.т.63-о.т.64 с. Дъбница общ.Гърмен

13.12.2022 Заповед № 764/13.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление от Веселина Мирчева с вх.№УТ -2115-60/06.12.2022 г. за изменение на одобрен кадастрален план

13.12.2022 Заповед № 765/13.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ - 2117-78/27.11.2022 г. от "Европласт " ЕООД, гр. Гоце делчев

08.12.2022 Заповед № 755/08.12.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх.№ УТ-2117-82/29.11.2022 г. от Ангел Попов жител на гр.Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев

05.12.2022 Заповед №750/05.12.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между о.т.28-о.т.27, кв.3 по плана на село Марчево, община Гърмен

15.11.2022 Заповед №698/15.11.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-159, 316 и УПИ V-150, кв. 7 по плана на село Хвостяне , общ. Гърмен.

15.11.2022 Заповед №703/15.11.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за имот с идентификатор 18366.19.19, местност "Шопарланка" село Гърмен , общ. Гърмен..

15.11.2022 Заповед №706/15.11.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-165 и УПИ II-165, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново , общ. Гърмен.

15.11.2022 Заповед №707/15.11.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX, УПИ X-170 и УПИ XI-169, кв. 31 по плана на с. Горно Дряново , общ. Гърмен.

09.11.2022 Заповед №688/09.11.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-130, УПИ II-131, УПИ IX-311, кв. 20 по плана на село Хвостяне , общ. Гърмен.

03.10.2022 Заповед №615/03.10.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2054-22/26.08.2022 г. от Къдри Люманков- с. Рибново, общ. Гърмен.

29.09.2022 Заповед №608/29.09.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-68/30.08.2022 г. от Айше Соленкова, с. Дебрен, общ. Гърмен.

29.09.2022 Заповед №609/29.09.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2054-21/26.08.2022 г. от "ГБС ОГНЯНОВО" ООД с. Огняново, общ. Гърмен.

29.09.2022 Заповед №610/29.09.2022 г. във връзка със заповед № 329/26.05.2022 г. на кмета общ. Гърмен за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ по план на село Марчево, общ. Гърмен

08.08.2022 Заповед №487/28.07.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I - 382 кв. 29 по плана на с. Осиково , общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №488/28.07.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на между о. т. 20 - о. т.21 , по плана на село Марчево , общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №492/02.08.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-РУП за УПИ I - 416, УПИ II - 414, УПИ III - 413 кв. 37 по плана на с. Рибново , общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №501/04.08.2022 г. за разрешение за изработване на КПИИ за УПИ I I- 77 кв. 28 по плана на с. Хвостяне , общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №505/08.08.2022 г. за одобрение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I -15, квартал 13 по плана на курорт"Огняновски минерални бани"

08.08.2022 Заповед №506/05.08.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл. № 82, квартал 19 по плана на село Горно Дряново, общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №507/05.08.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на поземлен с идентификатор 18366.142.3, местност "Мекушката" землище с. Гърмен, общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №508/05.08.2022 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на поземлен с идентификатор 53326.61.4, местност "Горно Грамаде" землище с. Гърмен, общ. Гърмен.

08.08.2022 Заповед №509_/05.08.2022 г. за одобрение на подробен устройствен план - план за регулация на квартал 1 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен

05.08.2022 Заповед №504/05.08.2022 г. за изземване на общински имот-частна общинска собственост с идентификатор 37472.33.18 в землището на с. Ковачевица.

28.07.2022 Заповед №486/28.07.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI и УПИ VII - 444, кв. 41 по плана на с. Огняново , общ. Гърмен.

21.07.2022 Заповед №445/08.07.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-59/04.07.2022 г. от Радка Делчева, Иван Делчев и Гергана Елчинова- гр. Гоце Делчев.

21.07.2022 Заповед №446/08.07.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-22/01.03.2022 г. от Ариф Ибраим-с. Дъбница, общ. Гърмен.

21.07.2022 Заповед №450/08.07.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-58/01.07.2022 г. от Джемал Сердар- с. Рибново, общ. Гърмен.

21.07.2022 Заповед №451/08.07.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-57/22.06.2022 г. от Катерина Бумбарова и Фатма Говедарова- с. Гърмен, общ. Гърмен.

21.07.2022 Заповед №454/12.07.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-60/05.07.2022 г. от Лидия Манчева и Искрен Кьойбашиев- с. Скребатно, общ. Гърмен.

21.07.2022 Заповед №461/14.07.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I -15, кв. 13 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", общ. Гърмен.

01.07.2022 Заповед №413/27.06.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-696 , кв. 7 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

01.07.2022 Заповед №419/30.06.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица-тупик между о.т.30-о.т.35, кв. 9 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен.

10.06.2022 Заповед №389/09.06.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-48/26.05.2022 г. от Георги Стоев, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

09.06.2022 Заповед №384/09.06.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-132 и УПИ X-587, кв. 37 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен..

09.06.2022 Заповед №385/09.06.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот с пл. №82, кв. 19 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

09.06.2022 Заповед №386/09.06.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-57/02.06.2022 г. от Галип Ходжов, жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

07.06.2022 Заповед №378/06.06.2022 г. относно определяне на пожароопасен сезон за 2022 г. във всички земеделски територии, считано от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г..

27.05.2022 Заповед №329/26.05.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-15 и УПИ VI-14,15, кв. 2 по плана на с. Марчево, общ. Гърмен.

27.05.2022 Заповед №330/26.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-47/25.05.2022 г. от "ПАИИКО ПРОПЪРТИС" ЕООД, гр. София.

27.05.2022 Заповед №331/26.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-43/18.05.2022 г. от Виолета Кошова и Александър Кошов, гр. Пловдив.

27.05.2022 Заповед №332/26.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-46/25.05.2022 г. от Никола Гюзелев, гр. София.

27.05.2022 Заповед №333/26.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-45/18.05.2022 г. от от Илия Александров, гр. Гоце Делчев.

27.05.2022 Заповед №334/26.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2001-3/28.02.2022 г. от Сюлейман Чолаков, с. Огняново.

16.05.2022 Заповед №292/12.05.2022 г. за отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 53326.34.113-частна собственост, намиращ се в кв.49 и кв. 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

16.05.2022 Заповед №293/12.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-40/09.05.2022 г. от Катя Кавлакова, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

16.05.2022 Заповед №294/12.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-48/10.05.2022 г. от Рита Илиева, жител на с. Гърмен, общ. Гърмен.

16.05.2022 Заповед №295/12.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-47/10.05.2022 г. от Сергей Караилиев, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

16.05.2022 Заповед №296/12.05.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-42/11.05.2022 г. от Мустафа Гюлли, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

28.04.2022 Заповед №277/28.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-6/27.04.2022 г. от Шукри Дренчев, жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

28.04.2022 Заповед №278/15.04.2022 г. относно изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII- 136,137, кв. 13 по плана с. Дъбница, общ. Гърмен.

28.04.2022 Заповед №279/28.04.2022 г. относно изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V- 381, кв. 27 по плана с. Огняново, общ. Гърмен.

15.04.2022 Заповед №245/15.04.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 53326.61.4, местност "Горно грамаде"- землище с. Огняново, общ. Гърмен.

15.04.2022 Заповед №246/15.04.2022 г. относно изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIV- 767,768,769,770,771,772,773,780,781,782,911,783,787,918 кв. 71 по плана с. Огняново, общ. Гърмен.

15.04.2022 Заповед №248/15.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-44/06.04.2022 г. от Камелия Мишева , жител на с. Гърмен, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №232/11.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-38/30.03.2022 г. от Даавер Емин и Сане Емин , жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №233/11.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-39/05.04.2022 г. от Фатме Вълкова , жител на с. Дебрен, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №234/11.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-41/05.04.2022 г. от "Валентино ПМГВ" ЕООД , с. Марчево, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №235/11.04.2022 г. във връзка с постъпило искане на Кезим Хаджиев, жител на с. Горно Дряново с вх. № УТ-2115-12/08.03.2022 г.

11.04.2022 Заповед №236/11.04.2022 г. относно изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-765, УПИ X-765, УПИ XI-765.871.881.917 кв. 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №237/11.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-40/05.04.2022 г. от Димитър Мачков, с. Дъбница, общ. Гърмен.

11.04.2022 Заповед №238/11.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-15/06.04.2022 г. от Ахмед Бекташев, с. Рибново, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №212/08.04.2022 г. относно изработването на ПУП-ПУР на улица между основни точки 46-98 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №220/08.04.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-30/10.03.2022 г. от Ибрахим Бурукчи , жител на с. Дебрен, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №223/08.04.2022 г. относно Решение №656, Протокол №25/28.02.2022 г. на Общински съвет село Гърмен да бъде изработен ПУП-ПУР на улица между о. т. 232-233-234 по плана на с. Горно Дрянов

08.04.2022 Заповед №224/08.04.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-25, кв. 10 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище на с. Огняново, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №225/08.04.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-20 кв. 18 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище с. Марчево, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №226/08.04.2022 г. относно изработването на ПУП-ПУР на улица между основни точки 98-99 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №227/06.04.2022 г. относно изработването на ПУП-ПУР на улица в кв. 5 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

08.04.2022 Заповед №228/06.04.2022 г. относно изработването на ПУП-ПУР на улица между основни точки 22-23-24 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен.

04.04.2022 Заповед №203/04.04.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-765 и УПИ X-765, УПИ XI-765,871,881,917 кв. 71 по плана на село Огняново.

04.04.2022 Заповед №204/04.04.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIV-772,773,780,781,782,783,787,918, кв. 71 по плана на село Огняново.

01.04.2022 Заповед №196/01.04.2022 г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Благоевград.

31.03.2022 Заповед №191/31.03.2022 г. за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР на имоти с пл. №143, 145, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, кв. 21 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

31.03.2022 Заповед №192/31.03.2022 г. за разрешение за изработване на проект на ПУП-ПР на улица в кв. 14 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

31.03.2022 Заповед №193/31.03.2022 г. за рарзешаване изработването на проект на ПУП-ПУР на улица в кв. 44 по плана с. Дебрен, общ. Гърмен..

29.03.2022 Заповед №190/29.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-120/22.12.2021 г. от Стоун ООД , с. Гърмен, общ. Гърмен.

24.03.2022 Заповед №181/24.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-5/21.03.2022 г. от Пламен Маджиров, жител на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

24.03.2022 Заповед №182/24.03.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на имоти с пл. №502 и 505, кв. 8 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

24.03.2022 Заповед №183/24.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-29/21.03.2022 г. от "ГЕОСТЕФ" ООД, гр. София.

21.03.2022 Заповед №172/21.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-3/16.03.2022 г. от Джамал Гурдал, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

21.03.2022 Заповед №173/21.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-4/16.03.2022 г. от Касим Фета, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

18.03.2022 Заповед №167/18.03.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-784 и УПИ XVI-793, 794, 795, кв. 71 по плана на село Огняново.

16.03.2022 Заповед №148/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-14/16.02.2022 г. от Георги Стоев, жител на гр. Гоце Делчев.

16.03.2022 Заповед №152/16.03.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I- 42, кв. 7 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №153/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-2/04.03.2022 г. от Диана Попова и Веселин Попов, жители на гр. Ямбол.

16.03.2022 Заповед №154/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-15/22.02.2022 г. от Емине Бабечка, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №155/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-16/22.02.2022 г. от Ахмед Ряхов, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №158/16.03.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 24267.12.25, м. "Чанъс" землище село Дъбница, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №159/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-18/04.03.2022 г. от Бейхан Харун и Бейхан Арун, жители на с. Хвостяне.

16.03.2022 Заповед №160/16.03.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXII- 218,1031, кв. 14 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №161/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-17/22.02.2022 г. от Пламен Качаков, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

16.03.2022 Заповед №162/16.03.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-19/28.02.2022 г. от Стоян Кирилов, жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

08.03.2022 Заповед №137/08.03.2022 г. относно рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 169-о.т.170-о.т. 171-о.т. 172 до о.т. 173 по плана с. Рибново, общ. Гърмен..

08.03.2022 Заповед №138/08.03.2022 г. относно заповед за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 48-о.т.49-о.т. 50 до о.т. 32 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

02.03.2022 Заповед №133/02.03.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 169-о.т.170-о.т. 171-о.т. 172 до о.т. 173 по плана с. Рибново, общ. Гърмен..

02.03.2022 Заповед №134/02.03.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 48-о.т.49-о.т. 50 до о.т. 32 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

25.02.2022 Заповед №119/25.02.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X- 136 и УПИ XI-135, кв. 11 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

25.02.2022 Заповед №120/25.02.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 47408.50.14, м. "Голек" землище село Мрчево, общ. Гърмен.

18.02.2022 Заповед №107/18.02.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII- 250 и УПИ IX -251 кв. 15 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен.

18.02.2022 Заповед №108/18.02.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXIV- 92, кв. 11 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

18.02.2022 Заповед №109/18.02.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XII- 548, кв. 39 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

10.02.2022 Заповед №83/10.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-1/09.02.2022 г. от Албен Мутаджиков, жители на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

10.02.2022 Заповед №84/10.02.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 53326.61.4, местност "Горно грамаде" - в землището на село Огняново.

09.02.2022 Заповед №76/08.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-9/31.01.2022 г. от Иван Поюков, жители на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

07.02.2022 Заповед №70/07.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-115/15.12.2021 г. от Алил Бабечки, жители на с. Рибново, общ. Гърмен.

07.02.2022 Заповед №71/07.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-2/04.01.2022 г. от Исмаил Мустафа и Имира Арунова, жители на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

03.02.2022 Заповед №62/03.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-10/01.02.2022 г. от Ракип Купенов и Юсеин Купенов, жители на с. Дебрен, общ. Гърмен.

03.02.2022 Заповед №63/03.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-116/15.12.2021 г. от Ибрахим Пингов , жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

03.02.2022 Заповед №64/03.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-5/19.01.2022 г. от Джевдет Джамбазов, жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

03.02.2022 Заповед №66/03.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-8/26.01.2022 г. от Ахмед Османчев , жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

03.02.2022 Заповед №67/03.02.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-11/02.02.2022 г. от Айше Чолакова , жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

28.01.2022 Заповед №44/26.01.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2112-119/15.11.2021 г. от Мустафа Бинджев, жители на с. Рибново, общ. Гърмен.

28.01.2022 Заповед №52/28.01.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IX-581,УПИ IX-582 и ,УПИ IX-574, кв. 1 по плана на село Долно Дряново.

28.01.2022 Заповед №53/28.01.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ пл. №89, кв. 19 по плана на село Горно Дряново.

28.01.2022 Заповед №54/28.01.2022 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-82 и ,УПИ I-82, кв. 13 по плана на село Огняново.

24.01.2022 Заповед №38/21.01.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I- 137, 289 кв. 27 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

20.01.2022 Заповед №27/20.01.2022 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I- 218 и УПИ II -217 кв. 48 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

20.01.2022 Заповед №28/20.01.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-6/19.01.2022 г. от Тугай Шукриев , жител на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

10.01.2022 Заповед №07/07.01.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-114/15.12.2021 г. от Джамал Гурдал , жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

10.01.2022 Заповед №08/07.01.2022 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улична регулация на улица между основни точки 12-29 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен.

10.01.2022 Заповед №09/07.01.2022 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-117/21.12.2021 г. от Златка Лазарова , жител на гр. София, общ. Столична.

30.12.2021 Заповед №883/30.12.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 66-67, кв. 11 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

16.12.2021 Заповед №862/16.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-118/14.12.2021 г. от "Хляб екомек" ЕООД , с. Дебрен, общ. Гърмен.

16.12.2021 Заповед №863/16.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-116/09.12.2021 г. от Валентин Тюфекчиев , жител на гр. София.

16.12.2021 Заповед №864/16.12.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 12-29, кв. 30 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен.

10.12.2021 Заповед №814/08.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2054-66/30.11.2021 г. от Биляна Пендева , жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

10.12.2021 Заповед №815/08.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2054-67/30.11.2021 г. от Хайредин Ликов , жител на с. Дъбница, общ. Гърмен.

10.12.2021 Заповед №821/08.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2054-65/30.11.2021 г. от Асим Адемов , жител на с. Дъбница, общ. Гърмен.

10.12.2021 Заповед №824/09.12.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 152-153, кв. 10 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

07.12.2021 Заповед 812/07.12.2021 Г. за одобрение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 40138.18.187, местност "Дермеиво" на землище село Крушево

07.12.2021 Заповед №811/07.12.2021 г. за одобрение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 40138.18.164, местност "Дермеиво" на землище село Крушево

07.12.2021 Заповед №813/07.12.2021 г. за одобрение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 40138.18.186, местност "Дермеиво" на землище село Крушево

06.12.2021 Заповед №799/06.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-113/01.12.2021 г. от Ракип Купенов и Юсеин Купенов , жители на с. Дебрен, общ. Гърмен.

06.12.2021 Заповед №800/06.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-111/10.11.2021 г. от Дамян Лясков , жител на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев.

06.12.2021 Заповед №801/06.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-112/30.11.2021 г. от Саня Робова , жител на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

06.12.2021 Заповед №802/06.12.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-111/29.11.2021 г. от "ДЖИ ТИ АЙ КОМПЮТРИ" ЕООД , с адрес град София, ж. к. Яворов, ул. Николай Гогов №1..

26.11.2021 Заповед №782/25.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V- 68 и УПИ IX -69,77 кв. 4 по плана на с. Ковачевица, общ. Гърмен.

26.11.2021 Заповед №783/25.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VI -830 кв. 3 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

26.11.2021 Заповед №784/25.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IV- 345 кв. 24 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

18.11.2021 Заповед №772/18.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I - 459, кв. 59 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

12.11.2021 Заповед №756/11.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V- 227,230 и УПИ VI -227,793 кв. 31 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

12.11.2021 Заповед №759/11.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-6/09.11.2021 г. от Асим Адемов , жител на с. Дъбница, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №724/05.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-107/01.11.2021 г. от Огнян Балдев, жител на с. Скребатно, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №725/05.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-99/26.10.2021 г. от Раим Байрактаров, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №726/05.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-93/04.10.2021 г. от Людмил Николов , жител на с. Огняново, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №731/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-103/01.11.2021 г. от Шерифе Мекерозова, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №732/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-101/26.10.2021 г. от Джемал Маджир, жител на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №733/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-104/01.11.2021 г. от Рахим Арнаудов, жител на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №734/08.11.2021 г. по повод на постъпило искане от Шабан Демир с вх. № УТ-2115-42/18.10.2021 г. , жител на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №735/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-96/25.10.2021 г. от "ДЕС" ООД, с. Крушево, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №736/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-96/025.10.2021 г. от "ДЕС-М" ООД, с. Крушево, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №737/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-108/02.11.2021 г. от Ариф Талип, жител на с. Дъбница, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №738/08.11.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР УПИ XIV - 80 и УПИ XVII - 110,194,191,193, кв. 9 по плана на с. Лещен, общ. Гърмен.

09.11.2021 Заповед №739/08.11.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-102/29.10.2021 г. от Джемал Киселов, жител на с. Рибново, общ. Гърмен.

29.10.2021 Заповед №703/28.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между основни точки 71-122-121, кв. 7 и 17 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

29.10.2021 Заповед №704/28.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ XV, УПИ XVI, кв. 6 по плана на с. Скребатно, общ. Гърмен.

29.10.2021 Заповед №705/28.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-РУП за УПИ II- 716, УПИ III-730, УПИ IV- 729 и УПИ V, кв. 9 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

29.10.2021 Заповед №706/28.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с пл.№577, кв. 48 по плана на с. Горно Дряново, общ. Гърмен.

21.10.2021 Заповед №689/21.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ УПИ III- 8, кв. 2 по плана на курорт Огняновски бани, общ. Гърмен.

21.10.2021 Заповед №690/21.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР УПИ V- 461, УПИ VI-461, УПИ VII- 461, кв. 26 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

21.10.2021 Заповед №691/21.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2025-3/02.08.2021 г. от Татяна Ангелова, жител на гр. Русе.

18.10.2021 Заповед №669/13.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-87/04.10.2021 г. от Венелин Търтов, жител на село Гърмен, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №671/14.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-83/29.09.2021 г. от Мустафа Чавдаров, жител на село Дебрен, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №673/14.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-91/14.10.2021 г. от Б. Киселов, А. Киселов, Ш. Киселов, жители на село Осиково, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №674/14.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-88/04.10.2021 г. от Събри Маджир , жител на село Долно Дряново, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №676/18.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ X- 236, 538, кв. 15 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №677/18.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXIV-576 и УПИ XXV- 576, квартал 11 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №678/18.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII- 444 и УПИ VIII-- 442, квартал 42 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

18.10.2021 Заповед №679/18.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2160-56/29.09.2021 г. от Ибчо Кисел , жител на село Рибново, общ. Гърмен.

13.10.2021 Заповед №658/12.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-505, квартал 36 по плана на с. Осиково, общ. Гърмен.

13.10.2021 Заповед №659/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-85/04.10.2021 г. от Димитър Бумбаров.

13.10.2021 Заповед №660/12.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXI-715, УПИ XXII-716,717, УПИ XXIII-719 кв. 56 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен.

13.10.2021 Заповед №661/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-79/08.09.2021 г. от А. Костова, С. Праматаров, К. Панчева, М. Мекерозов, З. Мекерозов жители на с. Огняново, общ. Гърмен.

13.10.2021 Заповед №662/13.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-13/01.04.2019 г. от Петко Хорозов, жител на гр. Велинград, общ. Велинград.

12.10.2021 Заповед №654/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-82/24.09.2021 г. от Вейсал Маджир, жител на село Долно Дряново, общ. Гърмен.

12.10.2021 Заповед №655/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-80/20.09.2021 г. от Стою Парапанов, жител на село Огняново, общ. Гърмен.

12.10.2021 Заповед №656/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-81/20.09.2021 г. от Моарем Купенов, жител на село Дебрен, общ. Гърмен.

12.10.2021 Заповед №657/12.10.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-82/24.09.2021 г. от Вейсал Маджир, жител на село Долно Дряново, общ. Гърмен.

01.10.2021 Заповед №636/01.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII, квартал 30 по плана на с. Балдево.

01.10.2021 Заповед №637/01.10.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с индетификатор 20331.16.77, землище с. Гърмен.

30.09.2021 Заповед №631/30.09.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X-332, квартал 22 по плана на с. Долно Дряново.

30.09.2021 Заповед №632/30.09.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-273, квартал 18 по плана на с. Хвостяне.

28.09.2021 Заповед №611/23.09.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XX-833, квартал 66 по плана на с. Огняново.

28.09.2021 Заповед №621/28.09.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх.№УТ-2060-90/13.09.2021 г. от Надка Зелева, жител на село Осиково.

28.09.2021 Заповед №624/28.09.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII-370, квартал 28 по плана на с. Осиково.

28.09.2021 Заповед №625/28.09.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-375, квартал 53 по плана на с. Гърмен.

13.09.2021 Заповед №570/08.09.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-77/27.08.2021 г. от "Ария-Я" ООД с адрес на управление село Дебрен, общ. Гърмен.

13.09.2021 Заповед №580/13.09.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-72/19.07.2021 г. от Мустафа Мейзинев, жител на град Гоце Делчев.

13.09.2021 Заповед №581/13.09.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-78/27.08.2021 г. от Раиф Чауш, жител на село Дебрен, общ. Гърмен.

10.09.2021 Заповед №572/09.09.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2060-88/03.09.2021 г. от Ангел Попов, жител на град Гоце Делчев.

30.08.2021 Заповед №541/25.08.2021 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в селскостопанския, горския фонд и населени места на територията на община Гърмен.

30.08.2021 Заповед №546/27.08.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2025-5/23.08.2021 г. от Владимир Владимиров, управител на "Ефект ВВ" ЕООД гр. София.

30.08.2021 Заповед №547/27.08.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXI-715 , УПИ XXII- 716, 717 и УПИ XXIII-719, квартал 56 по плана на с. Гърмен.

26.08.2021 Заповед №544/26.08.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII -133, 134, 135, квартал 13 по плана на село Дъбница.

06.08.2021 Заповед №507/05.08.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № 91-00-363-002/02.08.2021 г. от Айдън Киселов жител на село Осиково.

06.08.2021 Заповед №508/05.08.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-74/02.08.2021 г. от Лимонка Илиева жител на село Гърмен.

06.08.2021 Заповед №509/06.08.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-73/23.07.2021 г. от Георги Ушев жител на град Разлог.

06.08.2021 Заповед №510/06.08.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-70/14.07.2021 г. от Юмер Иса жител на село Хвостяне.

02.08.2021 Заповед №500/30.07.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX - 58 и УПИ XX - 720, квартал 8 по плана на с. Рибново.

02.08.2021 Заповед №501/30.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2060-81/26.07.2021 г. от "Макето - Димитър Касов".

02.08.2021 Заповед №502/30.07.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII, квартал 23 по плана на с. Горно Дряново.

19.07.2021 Заповед №481/15.07.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ V-491 и УПИ VI-524, квартал 10 по плана на с. Осиково.

19.07.2021 Заповед №483/19.07.2021 г. относно определените мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата.

13.07.2021 Заповед №468/08.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-65/02.07.2021 г. от Фемили-Филибев-сие ООД.

13.07.2021 Заповед №476/12.07.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V , квартал 71 по плана на село Огняново.

13.07.2021 Заповед №477/12.07.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI, VII, VIII , квартал 30 по плана на село Хвостяне.

13.07.2021 Заповед №478/12.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-43/11.05.2021 г. от Стоян Марков.

13.07.2021 Заповед №479/12.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-69/07.07.2021 г. от Джамал Улан.

13.07.2021 Заповед №480/12.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-63/25.06.2021 г. от Георги Попов.

12.07.2021 Заповед №466/08.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-66/02.07.2021 г. от Стоун Филс ООД.

12.07.2021 Заповед №467/08.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-67/05.07.2021 г. от " Илинда " ЕООД.

12.07.2021 Заповед №469/08.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-68/06.07.2021 г. от Димитър Линдарев.

08.07.2021 Заповед №464/08.07.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ I - 351, квартал 16 по плана на село Осиково.

07.07.2021 Заповед №458/07.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-60/07.06.2021 г. от Адил Мурадов.

07.07.2021 Заповед №459/07.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-61/06.07.2021 г. от Али Шарков.

07.07.2021 Заповед №460/07.07.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-59/07.06.2021 г. от Атидже Абдикова.

02.07.2021 Заповед №446/02.07.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XVI - 481, квартал 39 по плана на с. Дъбница.

02.07.2021 Заповед №447/02.07.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ I и УПИ II , квартал 20 по плана на село Марчево.

29.06.2021 Заповед №426/28.06.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII-104, квартал 5 по плана на с. Огняново.

24.06.2021 Заповед №402/21.06.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ -2083-69/16.06.2021 г. от Стоян Марков, жител на с. Гърмен.

08.06.2021 Заповед №382/08.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-50/19.05.2021 г. от Георги Спасов.

08.06.2021 Заповед №383/08.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-52/27.05.2021 г. от Албен Мутаджиков.

08.06.2021 Заповед №384/08.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-53/27.05.2021 г. от Агрибин ЕООД.

07.06.2021 Заповед №375/07.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-57/02.06.2021 г. от Незир Люмаков.

07.06.2021 Заповед №376/07.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-51/25.05.2021 г. от Али Пендев.

07.06.2021 Заповед №377/07.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-55/01.06.2021 г. от Стоун Филс ООД.

07.06.2021 Заповед №378/07.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-49/17.05.2021 г. от Феим Кескинев.

07.06.2021 Заповед №379/07.06.2021 г. във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-2117-54/31.05.2021 г. от Сашо Ковачев.

28.05.2021 Заповед №348/26.05.2021 г. относно определяне на пожароопасен сезон, считано от 01.06.2021 г.

27.05.2021 Заповед №353/27.05.2021 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 18366.66.25 в село Гърмен.

27.05.2021 Заповед №354/27.05.2021 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I - 192 и УПИ IV-195,197,198,199,200, квартал 38 по плана на с. Горно Дряново.

20.05.2021 Заповед №327/20.05.2021 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи.

18.05.2021 Заповед №314/17.05.2021 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-137,289, квартал 27 по плана на с. Горно Дряново.

18.05.2021 Заповед №320/18.05.2021 г. за изготвяне на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 37472.42.63, местност "Маливада" в землището на с. Ковачевица за изграждане на обект "Открит паркинг".

18.05.2021 Заповед №321/18.05.2021 г. във връзка с постъпило заявление от Исмаил Саид жител на с. Долно Дряново, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI-336, квартал 28 по плана на с. Д. Дряново

18.05.2021 Заповед №322/18.05.2021 г. във връзка с постъпило заявление от Бойка Петрова жител на гр. Гоце Делчев, за одобряване на проект на ПУП-ПР на имот с идентификатор 18366.54.16, местност "Кацата" с. Гър

18.05.2021 Заповед №323/18.05.2021 г. по постъпило заявление с вх. № УТ-2117-45/12.03.2021 г . от Георги Парапановжител на гр. Гоце Делчев.

17.05.2021 Заповед №282/28.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ X и УПИ XV, квартал 12 по плана на с. Рибново.

17.05.2021 Заповед №289/29.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 62640.24.68. и 62640.24.70 по кадастрална карта с. Рибново.

17.05.2021 Заповед №290/29.04.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2060-54/22.04.2021 г. от Георги Алексов.

17.05.2021 Заповед №301/12.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117- 40/29.04.2021 г. от Неждет Куртев жител на с. Дебрен.

17.05.2021 Заповед №303/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117-38/21.04.2021 г. от Ружди Мазъл, жител на с. Дебрен.

17.05.2021 Заповед №304/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117-39/27.04.2021 г. от Кемал Летиф, жител на с. Долно Дряново.

17.05.2021 Заповед №305/17.05.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР на улица между осови точки 160-163, квартал 71 по плана на с. Дебрен.

17.05.2021 Заповед №306/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117-88/14.12.2020 г. от "Ванита-2" ЕООД, с. Балдево.

17.05.2021 Заповед №307/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2060-27/16.04.2021 г. от Азизе Ходжова, жител на с. Огняново.

17.05.2021 Заповед №308/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2060-57/27.04.2021 г. от "Урумов-2" ЕООД с. Балдево.

17.05.2021 Заповед №309/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117-42/05.05.2021 г. от Мустафа Мейзинев, жител на град Гоце Делчев.

17.05.2021 Заповед №310/17.05.2021 г. във връзка с подадено заявление с вх. № УТ-2117-43/11.05.2021 г. от Кезим Зайков, жител на с. Горно Дряново.

27.04.2021 Заповед №279/27.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXI-480, квартал 37 по плана на с. Рибново, общ. Гърмен.

27.04.2021 Заповед №280/27.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на имот с пл. №551, квартал 20 по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

26.04.2021 Заповед №273/26.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV, квартал 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен.

26.04.2021 Заповед №274/26.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XI-336, квартал 28 по плана на с. Долно Дряново, общ. Гърмен.

26.04.2021 Заповед №275/26.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-17 и УПИ II-278, квартал 23 по плана на с. Балдево, общ. Гърмен.

15.04.2021 Заповед №257/15.04.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ VIII- 151, квартал 25 по плана на село Балдево.

15.04.2021 Заповед №258/15.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI, квартал 17 по плана на с. Горно Дряново.

15.04.2021 Заповед №259/15.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-139, квартал 9 по плана на с. Долно Дряново.

15.04.2021 Заповед №262/15.04.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ IV , квартал 23 по плана на село Дебрен.

14.04.2021 Заповед №249/14.04.2021 г. относно опазване на горските територии от пожари.

13.04.2021 Заповед №242/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на улица между осови точки 52-53,квартал 4 по плана на с. Хвостяне.

13.04.2021 Заповед №243/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-193,194,квартал 32 по плана на с. Горно Дряново.

13.04.2021 Заповед №244/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на имот №157,квартал 19 по плана на с. Долно Дряново.

13.04.2021 Заповед №245/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXII-156,157,квартал 16 по плана на с. Долно Дряново.

13.04.2021 Заповед №246/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-403,квартал 36 по плана на с. Рибново.

13.04.2021 Заповед №247/13.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIX-48,квартал 11 по плана на с. Крушево.

12.04.2021 Заповед №219/07.04 .2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 53326.61.4, местност "Горно грамаде" замлище с. Огняново.

12.04.2021 Заповед №220/07.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-738, квартал 68 по плана на с. Огняново.

12.04.2021 Заповед №221/07.04.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.20.44, местност "Решманица" землище с. Гърмен.

12.04.2021 Заповед №232/09.04 .2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.20.51, местност "Решманица" землище с. Гърмен.

12.04.2021 Заповед №233/09.04 .2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.96.5, местност "Маноле" землище с. Гърмен.

12.04.2021 Заповед №234/09.04 .2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.66.25, местност "Голям Манол" землище с. Гърмен.

12.04.2021 Заповед №235/09.04 .2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор53326.55.6, местност "Горно Грамаде" землище с. Огняново.

12.04.2021 Заповед №237/12.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-531,квартал 16 по плана на с. Горно Дряново.

12.04.2021 Заповед №238/12.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-213,214,квартал 16 по плана на с. Долно Дряново.

12.04.2021 Заповед №239/12.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-139,140,квартал 9 по плана на с. Долно Дряново.

12.04.2021 Заповед №240/12.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл.№1022,квартал 4 по плана на с. Рибново.

12.04.2021 Заповед №241/12.04.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-448,квартал 65, УПИ I-448,УПИ II-448 квартал 64 по плана на с. Дебрен.

05.04.2021 Заповед №208/02.04.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-359, квартал 26 по плана на с. Огняново.

29.03.2021 Заповед №196/29.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XVI-157 квартал 19 по плана на с. Долно Дряново.

29.03.2021 Заповед №197/29.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-448, квартал 65,УПИ I -448 и УПИ II-448,квартал 64 по плана на с. Дебрен

29.03.2021 Заповед №198/29.03.2021 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

29.03.2021 Заповед №199/29.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на XXII-156,157, квартал 16 по плана на с. Долно Дряново.

22.03.2021 Заповед №160/16.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-213,214, квартал 16 по плана на с. Долно Дряново.

22.03.2021 Заповед №174/22.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР за улица между основни точки 52 и 53, квартал 4 по плана на село Хвостяне

22.03.2021 Заповед №175/22.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-193,194, квартал 32 по плана на с. Горно Дряново.

22.03.2021 Заповед №176/22.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-403, квартал 36 по плана на с. Рибново.

12.03.2021 Заповед №147/12.03.2021 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-738, квартал 68 по плана на село Огняново.

12.03.2021 Заповед №148/12.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-139,140, квартал 9 по плана на с. Долно Дряново.

12.03.2021 Заповед №149/12.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XIX-48,квартал 11 по плана на с. Крушево.

12.03.2021 Заповед №150/12.03.2021 г. за одобряване проект на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 20331.42.10 , местност ,,Тавлиев кавак'

12.03.2021 Заповед №151/12.03.2021 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV и УПИ VI ,квартал 71 по плана на село Огняново.

12.03.2021 Заповед №152/12.03.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-317 ,квартал 6 по плана на село Хвостяне.

12.03.2021 Заповед №154/12.03.2021 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ и УПИ IX и УПИ XII,квартал 2 по плана на село Лещен.

12.03.2021 Заповед №88/12.03.2021 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №1022 ,квартал 4 по план на с.Рибново

19.02.2021 Заповед № 119/17.02.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ - 7 и ,УПИ XII - 10 квартал 2 по плана на село Лещен, община Гърмен

19.02.2021 Заповед №118/17.02.2021 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХII -711, квартал 7 по плана на село Дебрен, община с. Гърмен .

17.02.2021 Заповед №114/17.02.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ IX - 531, квартал 16 по плана на село Горно Дряново.

15.02.2021 Заповед №101/15.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 47408.50.32 и 47408.50.11 землище с. Рибново.

15.02.2021 Заповед №102/15.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ IV квартал 32 по плана на с. Гърмен.

15.02.2021 Заповед №103/15.02.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 54184.34.6, "Бучето" на землище село Осиково, община Гърмен.

15.02.2021 Заповед №106/15.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III, квартал 37 по плана на с. Горно Дряново.

15.02.2021 Заповед №15/15.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение ПУП-ПРP на УПИ VII-298, кв. 21 по плана на село Дъбница, община Гърмен.

15.02.2021 Заповед_ №100/15.02.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 24267.77.13 землище с. Дъбница.

10.02.2021 Заповед № 89/09.02.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ IV - 295 и ,УПИ VI - 778.779.786.905 квартал 71 по плана на село Огняново

10.02.2021 Заповед №90/10.02.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 47408.47.2, "Падарката" на землище село Марчево, община Гърмен.

10.02.2021 Заповед №93/09.02.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.68.41, "Въпата" на землище село Гърмен, община Гърмен.

10.02.2021 Заповед №94/09.02.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.94.13, "Даръковица" на землище село Гърмен, община Гърмен.

01.02.2021 Заповед №67/29.01.2021 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-479, квартал 17 по плана на село Горно Дряново.

01.02.2021 Заповед №68/29.01.2021 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XII-711, квартал 21 по плана на село Дебрен.

01.02.2021 Заповед №69/29.01.2021 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ V-62, квартал 7 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен.

25.01.2021 Заповед № 52/25.01.2021 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПУР за УПИ IV - 35, квартал 32 по плана на село Гърмен

25.01.2021 Заповед №51/25.01.2021 г. за разрешаване изработването на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ I - 443, квартал 24 по плана на село Ковачевица.

18.01.2021 Заповед №32/15.01.2021 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, квартал 37 по плана на с. Горно Дряново

15.01.2021 Заповед_ №31/18.01.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 62640.37.23 землище с. Рибново.

11.01.2021 Заповед №12/11.01.2021 г. за одобряване на проект за изменение ПУП-ПР на УПИ IV-736, кв. 68 по плана на село Дъбница, община Гърмен.

11.01.2021 Заповед №14/11.01.2021 г. за одобряване на проект за изменение ПУП-ПР на УПИ I-223, кв. 15 по плана на село Рибново, община Гърмен.

11.01.2021 Заповед №15/11.01.2021 г. за одобрение ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 53326.27.15, местност "Усойките" на землище с. Огняново.

11.01.2021 Заповед №16/11.01.2021 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ № 18366.96.10, местност "Маноле" на землище на с. Гърмен .

11.01.2021 Заповед №17/11.01.2021 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ №18366.115.14, местност "Брантията ", община Гърмен.

11.01.2021 Заповед №7/07.01.2021 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 53326.28.204, "Падинето" на землище село Огняново, община Гърмен.

31.12.2020 Заповед №868/31.12.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 62640.37.23 по одобрената кадастрална карта на с. Рибново

10.12.2020 Заповед №842/10.12.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-735 и УПИ IV- 736, квартал 68 по плана на село Огняново.

08.12.2020 Заповед № 836/08.12.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР3 УПИ I-223, кв.15 по плана на на с. Рибново

08.12.2020 Заповед № 837/08.12.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР3 за ПИ с идентификатор 18366.96.10 по одобрена кадастрална карта на село Гърмен .

08.12.2020 Заповед № 837/08.12.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР3 УПИ VII-298, кв.21 по плана на на с. Дъбница

07.12.2020 Заповед № 822/07.12.2020 г за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на проект за изменение ПУП-ПРЗ на УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 25 по плана на село Марчево.

07.12.2020 Заповед №823/07.12.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 18366.95.12, местност "Маноле",на землище село Гърмен.

07.12.2020 Заповед №824/07.12.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 22616.1194, местност "Аджиево",на землище село Долно Дряново.

07.12.2020 Заповед №825/07.12.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I, кв. 25 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

07.12.2020 Заповед №827/07.12.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на квартал 55 по плана на село Огняново

Заповед №779/19.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ IX -264 и УПИ X - 263, 267 кв. 16 по плана на село Лещен, община Гърмен.

27.11.2020 Заповед №789/27.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-110 кв.3 по плана на на с. Осиково

27.11.2020 Заповед №795/27.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР УПИ I, кв.25 по плана на на с. Дебрен

27.11.2020 Заповед №796/27.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор47408.50.32 по одобрената кадастрална карта на с. Марчево

19.11.2020 Заповед №777/19.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР улица между осови точки 7-9-100-100а, кв. 2 по плана на село Марчево.

19.11.2020 Заповед №778/19.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на /ПУП-ПР/ УПИ VI-778, 78, 90,779, кв. 2 по плана на село Огняново.

19.11.2020 Заповед №_779/19.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ IX -264 и УПИ X - 263, 267 кв. 16 по плана на село Лещен, община Гърмен.

18.11.2020 Заповед №775/18.11.2020 г. за одобряване на КПИИ на имот УПИ IV -444,445, кв. 24 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

13.11.2020 Заповед №765/13.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-627 и УПИ VII, кв. 55 по плана на село Огняново.

13.11.2020 Заповед №766/13.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-28, кв. 4 по плана на село Лещен.

13.11.2020 Заповед №767/13.11.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-313,320,321, кв. 14 по плана на село Долно Дряново.

11.11.2020 Заповед №756/10.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XIV-96, кв. 25 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

10.11.2020 Заповед №755/10.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XI-11, УПИ XII-10, кв. 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

09.11.2020 Заповед №751/09.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XI-743, кв. 68 по плана на село Огняново, община Гърмен.

09.11.2020 Заповед №752/09.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ I-218, УПИ II-217 и УПИ III-216, кв. 48 по плана на село Огняново, община Гърмен.

09.11.2020 Заповед №753/09.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ III-540, кв. 24 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен

09.11.2020 Заповед №754/09.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №571, кв. 12 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

06.11.2020 Заповед №748/06.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот с идентиф. 43606.12.133 и 43606.12.149, м. "Голяк", землище село Лещен.

06.11.2020 Заповед №749/06.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 47408.47.97, м. "Падалката" на землище село Марчево, община Гърмен.

06.11.2020 Заповед №750/06.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 62640.43.8, м. "Върбиците", землище село Рибново, община Гърмен.

05.11.2020 Заповед №742/04.11.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ III-375 и УПИ IV-376, кв. 28 по плана на село Огняново, община Гърмен.

30.10.2020 Заповед №730/29.10.2020 г. за рарзешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-78, 79, УПИ II-77 и УПИ III-66, кв. 28 по плана на село Хвостяне.

29.10.2020 Заповед №729/29.10.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-59, 60, кв. 8 по плана на село Дъбница.

09.10.2020 Заповед №684/09.10.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XI-743, кв. 68 по плана на село Огняново, община Гърмен.

09.10.2020 Заповед №685/09.10.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XI-669, кв. 61 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

09.10.2020 Заповед №686/09.10.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за имот пл. №571, кв. 12 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

09.10.2020 Заповед №687/09.10.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-164, УПИ X-163 и УПИ XI-267, кв. 19 по плана на село Рибново, община Гърмен.

09.10.2020 Заповед №688/09.10.2020 г. във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа /ОПМ/ за експлоатация при зимни условия.

07.10.2020 Заповед №673/06.10.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XVIII-97, 98, 99 и УПИ IV-72, кв. 10 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

06.10.2020 Заповед №667/05.10.2020 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ III-540, кв. 24 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

06.10.2020 Заповед №672/06.10.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ X-452, кв. 51 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

05.10.2020 Заповед №664/02.10.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на част от имот с идентификатор 18366.96.10, м. "Маноле", землище на село Гърмен, община Гърмен.

02.10.2020 Заповед №654/01.10.2020 за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 62640.23.66, м. "Равна скала", землище с. Рибново, община Гърмен.

01.10.2020 Заповед №644/30.09.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-163 и УПИ XI-267, кв.19 по плана на село Рибново, община Гърмен.

01.10.2020 Заповед №645/30.09.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VII-20, кв. 60 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

01.10.2020 Заповед №649/30.09.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ V-122, кв.36 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

01.10.2020 Заповед №650/30.09.2020 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XIV-96, кв. 25 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

17.09.2020 Заповед №612/17.09.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ с идентиф. 47407.29.6 по одобрената КККР на село Марчево, община Гърмен.

17.09.2020 Заповед №613/17.09.2020 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-264 и УПИ X-263, 267, кв. 16 по плана на село Лещен, община Гърмен.

11.09.2020 Заповед №589/10.09.2020 г. за одобряване на ПУП-ПУР на улица между о.т. 22-22а, кв. 5 по плана на село Огняново, община Гърмен.

11.09.2020 Заповед №590/10.09.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ IV-37, кв. 9 по плана на село Балдево, община Гърмен.

11.09.2020 Заповед №591/10.09.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 53326.18.11, м. "Еловица", землище село Огняново, община Гърмен.

11.09.2020 Заповед №592/10.09.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 18366.22.14, м. "Решманица", землище село Гърмен, община Гърмен.

10.09.2020 Заповед №587/09.09.2020 г. за одобряване изменение на ПУП-ПР на УПИ III, кв. 7 по плана на село Марчево, община Гърмен.

03.09.2020 Заповед №583/03.09.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентиф. 43606.12.133 и 43606.12.149, м. "Гръцка нива", землище с. Лещен, община Гърмен.

24.08.2020 Заповед №555/21.08.2020 г. за рарзешаване изработването на ПУП-ПУР за улици между о.т. 22-22А, кв. 5 по плана на село Огняново, община Гърмен.

21.08.2020 Заповед №553/20.08.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ I-218, II-217 и III-216, кв. 48 по плана на село Огняново, община Гърмен.

21.08.2020 Заповед №554/20.08.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ X-452, кв. 51 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

20.08.2020 Заповед №548/19.08.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ X-83, кв. 12 по плана на село Рибново, община Гърмен.

14.08.2020 Заповед №530/14.08.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за УПИ III-327 и УПИ IV-376, кв. 28 по плана на село Огняново, община Гърмен.

13.08.2020 Заповед №527/13.08.2020 г. за разрешаване изработването на проект на ПУП-ПР на УПИ V-427 и УПИ XX-409, кв. 30 по плана на село Огняново, община Гърмен.

03.08.2020 Заповед №506/30.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-407, кв. 31 по плана на село Огняново, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №490/20.07.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП–ПЗ за УПИ V-462, квартал 30 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №498/28.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII, кв. 22 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №499/28.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-906, 907, кв. 44 по плана на село Рибново, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №500/28.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-88, 91, 536, кв. 19 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №501/28.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-113, кв. 19 по плана на село Крушево, община Гърмен.

29.07.2020 Заповед №502/28.07.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 53 по плана на село Дъбница, община Гърмен.

16.07.2020 Заповед №483/16.07.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. 40138.5.80, м. "Умата", землище с. Крушево, община Гърмен.

16.07.2020 Заповед №485/16.07.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-11 и УПИ XII-10, кв. 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

16.07.2020 Заповед №486/16.07.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ IV-37, кв. 9 по плана на село Балдево, община Гърмен.

10.07.2020 Заповед №472/10.07.2020 г. за разрешаване на КПИИ в УПИ III-169, кв. 5 по плана на село Огняново, община Гърмен.

10.07.2020 Заповед №473/10.07.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XXI-21, кв. 20 по плана на село Огняново, община Гърмен.

02.07.2020 Заповед №447/30.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за имот пл. №767, имот пл. №768, имот пл. №916 и УПИ II, кв. 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

02.07.2020 Заповед №448/30.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ II и УПИ III, кв. 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

02.07.2020 Заповед №449/01.07.2020 за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I-318, квартал 18 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

02.07.2020 Заповед №457/02.07.2020 г. за обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Гърмени определяне мерките за осигуряване на пожарната безопасност.

11.06.2020 Заповед №407/11.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ I и УПИ IV, кв. 47 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

11.06.2020 Заповед №409/11.06.2020 г. за рарзешаване изработването на ПУП-ПР на УПИ XI-496, кв. 49 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

10.06.2020 Заповед №404/10.06.2020 г. относно забрана за къпане и плуване във водоемите и откритите канали на територията на обяина Гърмен.

05.06.2020 Заповед №390/04.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ III-3, кв. 3 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен.

05.06.2020 Заповед №391/04.06.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 24267.112.4, м. "Раставица", землище село Дъбница, община Гърмен.

05.06.2020 Заповед №392/04.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот с идентиф. 43606.8.95, землище село Лещен, община Гърмен.

04.06.2020 Заповед №388/03.06.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-831, кв. 43 по плана на село Рибново, община Гърмен.

03.06.2020 Заповед №386/03.06.2020 за определяне на пожароопасен сезон, считано от 01.06.2020 г.

29.05.2020 Заповед №373/29.05.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ I-318, кв. 18 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

29.05.2020 Заповед №374/29.05.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-53, кв. 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново, община Гърмен.

27.05.2020 Заповед №360/26.05.2020 г. за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ XXIII-408,544, квартал 3 по плана на село Горно Дряново, община Гърмн.

27.05.2020 Заповед №362/26.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 24267.77.13, м. "Кури чаир", землище с. Дъбница, община Гърмен.

27.05.2020 Заповед №363/26.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-265 и УПИ XIII-265, квартал 16 по плана на село Лещен, община Гърмен.

27.05.2020 Заповед №364/26.05.2020 г. за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ I-709, кв. 64 по плана на село Огняново, община Гърмен.

27.05.2020 Заповед №365/26.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 43606.12.133, м. "Голяк", землище с. Лещен, община Гърмен.

22.05.2020 Заповед №359/22.05.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XVIII-724, кв. 8 по плана на село Рибново, община Гърмен.

19.05.2020 Заповед №336/19.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ X, кв. 23 по плана на с. Дебрен, община Гърмен.

19.05.2020 Заповед №337/19.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПУР на кв. 59 по плана на с. Дебрен, община Гърмен.

19.05.2020 Заповед №338/19.05.2020 г. за одобряване ПУП-ПР на УПИ VII и УПИ VIII, кв. 73 по плана на с. Дебрен, община Гърмен.

19.05.2020 Заповед №339/19.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ X и УПИ XI, кв. 4 по плана на с. Дебрен, община Гърмен.

19.05.2020 Заповед №340/19.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентиф. 47408.47.73, м. "Падалката", землище с. Марчево, община Гърмен.

18.05.2020 Заповед №317/15.05.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ III-3, кв.3 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново.

18.05.2020 Заповед №318/15.05.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. №43606.8.95, м. "Жабек", землище село Лещен, община Гърмен.

18.05.2020 Заповед №319/15.05.2020 г. за одобряван на ПУП-ПР на УПИ VIII-172, кв. 10 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

18.05.2020 Заповед №320/15.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XII-796, кв. 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

11.05.2020 Заповед №179/16.03.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ III-1, квартал 7 по плана на село Марчево, община Гърмен.

30.04.2020 Заповед №282/30.04.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII-796, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

30.04.2020 Заповед №284/30.04.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ X-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен.

24.04.2020 Заповед №249/23.04.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ III-668, квартал 4 по плана на село Рибново, община Гърмен.

24.04.2020 Заповед №250/23.04.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в имот с идентиф. №18366.12.12, местност "Бадемица" на землище село Гърмен, община Гърмен.

24.04.2020 Заповед №251/23.04.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ X и УПИ XI, квартал 53 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

21.04.2020 Заповед №242/16.04.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР за квартал 59 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

21.04.2020 Заповед №243/16.04.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII УПИ VIII, квартал 4 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

21.04.2020 Заповед №244/16.04.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XVIII-98, 99 и УПИ IV-72, 97, квартал 10 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

13.04.2020 Заповед №234/13.04.2020 г. във връзка с чл. 15, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 112, ал 1 от Закона за оправление на отпадъците

10.04.2020 Заповед №224/09.04.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XII-10, кв. 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

03.04.2020 Заповед №214/03.04.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ I-709, кв. 64 по плана на село Огняново, община Гърмен.

03.04.2020 Заповед №215/03.04.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ V-300, кв. 41 по плана на сло Гърмен, община Гърмен.

02.04.2020 Заповед №212/01.04.2020 г. за одобряване на КПИИ "Инсталация за производство на асфалт" в УПИ XXVII, квартал 61 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

30.03.2020 Заповед №205/30.03.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. №43606.12.148, местност "Гръцка нива", землище село Лещен, община Гърмен.

23.03.2020 Заповед №191/19.03.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I-318 и V-321, квартал 18 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

17.03.2020 Заповед №180/16.03.2020 г. за одоряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентиф. 43606.8.7, м. "Жабек-усое" по землище на село Лещен, община Гърмен.

11.03.2020 Заповед №169/10.03.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ V-671, кв. 53 по плана на село Огняново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №135/26.02.2020 г. за одобряване на КПИИ в УПИ V-63, квартал 21 по плна на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №136/26.02.2020 г. за одобряване на КПИИ в УПИ II-79, 80, квартал 7 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №138/28.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР за УПИ III-668, квартал 4 по плана на село Рибново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №139/28.02.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VI-110, кв. 17 по плана на село Марчево, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №140/28.02.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ IV-1039, кв.43А по плана на село Рибново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №141/28.02.2020 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ XXII-1062, кв. 20 по плана на село Рибново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №142/28.02.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на имот пл. №964, УПИ I, УПИ III и УПИ IV квартал 56 по плана на село Рибново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №148/02.03.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР за УПИ IX-66, УПИ XII-57, УПИ XIII-52, УПИ XIV-52 и УПИ XVI-52, квартал 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №149/02.03.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XV-858, 915, кв. 69 по плана на село Огняново, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №150/02.03.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-265 и УПИ XIII-266, квартал 16 по плана на село Лещен, община Гърмен.

02.03.2020 Заповед №152/02.03.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

19.02.2020 Заповед №115/19.02.2020 г. за одобряване на КПИИ "Медицински център" в УПИ XI-82, квартал 12 по плана на село Рибново, община Гърмен.

19.02.2020 Заповед №116/19.02.2020 г. за одобряване изменението на ПУП-ПЗ за свързано застрояване на УПИ XVII-487 с УПИ I-32 и УПИ II-93 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

19.02.2020 Заповед №117/19.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, VII и VIII, квартал 25 по плана на село Марчево, община Гърмен.

19.02.2020 Заповед №118/19.02.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-98, 99 и УПИ IV-72, 97, квартал 10 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

17.02.2020 Заповед №113/17.02.2020 г. за одбряване на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. 53326.100.29, на землището на село Огняново, община Гърмен.

13.02.2020 Заповед №106/12.02.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XI и УПИ II, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

13.02.2020 Заповед №107/13.02.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ поради намерението на възложителя да реализира строеж в УПИ XIX - 1135, кв. 17 по плана на село Рибново

13.02.2020 Заповед №109/13.02.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ поради намерението на възложителя да реализира строеж в местност "Дерето" на землището на с. Дебрен, общ. Гърмен

11.02.2020 Заповед №103/10.02.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VIII-655, квартал 3 по плана на село Рибново, община Гърмен.

07.02.2020 Заповед №101/07.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР за УПИ V-751, квартал 69 по плана на село Огняново, община Гърмен.

07.02.2020 Заповед №102/07.02.2020 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ III-3 и УПИ IX-2, квартал 3 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново, община Гърмен.

07.02.2020 Заповед №96/06.02.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ I, квартал 5 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

07.02.2020 Заповед №97/06.02.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ IX-244, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

04.02.2020 Заповед №85/ 04.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ II, квартал 47 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

03.02.2020 Заповед №81/03.02.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПР за УПИ VII и УПИ VIII, квартал 37 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

30.01.2020 Заповед №73/28.01.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XXVII-665, 666, кв. 61 по плана на село Гърмен, общиа Гърмен.

30.01.2020 Заповед №79/30.01.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 5 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

27.01.2020 Заповед №67/ 27.01.2020 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. №53326.100.29, местност "Каракашица" землище село Огняново, община Гърмен.

27.01.2020 Заповед №68/27.01.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV, квртал 1 по плана на бившия стопански двор на ТКЗС село Долно Дряново, община Гърмен.

22.01.2020 Заповед №52/22.01.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VI-423, кв. 32 по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.01.2020 Заповед №53/22.01.2020 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XI-82, кв. 12 по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.01.2020 Заповед №54/22.01.2020 г. за одобряване на проект за иземнение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №894, и УПИ V-265, квартал 45 по плана на село Огняново, община Гърмен.

21.01.2020 Заповед №44/20.01.2020 за одобряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с 24267.12.1, местност "Чанъс", землището на село Дъбница, община Гърмен.

21.01.2020 Заповед №46/21.01.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №339, УПИ VIII-2 и УПИ VII-1, квартал 30 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

21.01.2020 Заповед №47/21.01.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на имот пл. №80, УПИ XI-80, 144 и УПИ XII, квартал 19 по плана на село Балдево, община Гърмен.

21.01.2020 Заповед №48/21.01.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1039, квартал 43а по плана на село Рибново, община Гърмен.

17.01.2020 Заповед №38/17.01.2020 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-1039, квартал 43 по плана на село Рибново, община Гърмен.

13.01.2020 Заповед №26/13.01.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ VII-201, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

13.01.2020 Заповед №27/13.01.2019 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII-172, кв.10 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

13.01.2020 Заповед №28/13.01.2020 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПР за УПИ III-3 и УПИ IX-2, квартал 3 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново, община Гърмен.

08.01.2020 Заповед №16/08.01.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за имот УПИ VII-655, квартал 3 по плана на село Рибново, община Гърмен.

03.01.2020 Заповед №574/23.12.2019 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ II-82, кв. 5 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

19.12.2019 Заповед №560/19.12.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ V-63, кв. 21 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново община Гърмен.

19.12.2019 Заповед №561/19.12.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ II-93, кв. 24 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

19.12.2019 Заповед №562/19.12.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II и УПИ III, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

18.12.2019 Заповед №550/18.12.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ №562, УПИ XVII и УПИ XVI, квартал 72 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

17.12.2019 Заповед №542/16.12.2019 г. за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI и УПИ II, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

13.12.2019 Заповед №537/13.12.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ XVII-487, кв.24 по плана на село Горно Дряново

06.12.2019 Заповед №523/05.12.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VII, пл. №473, кв. 39 по плана на село Дъбница, община Гърмен.

06.12.2019 Заповед №524/06.12.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ III-223, кв. 9 по плана на село Огняново, община Гърмен.

03.12.2019 Заповед №501/03.12.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл.№767, имот пл.№768, имот пл.№916и УПИ II, квартал 71 по плана на село Огняново.

02.12.2019 Заповед №492/02.12.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за имот пл.№894 и УПИ V-265, квартал 45 по плана на село Огняново, община Гърмен.

26.11.2019 Заповед №483/22.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за имот пл. №964, квартал 56 по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.11.2019 Заповед №479/21.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-511, квартал 35 по плана на село Рибново, община Гърмен.

Заповед №480/21.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за имот пл. №80, УПИ XI-80, 144 и УПИ XII, квартал 19 по плана на село Балдево, община Гърмен.

19.11.2019 Заповед №452/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентиф. 62640.49.5, местност "Отвъд ливади" по одобрената със Заповед кадастрална карта и регистри на землище село Рибново.

Заповед №453/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентиф. 18366.12.10, местност "Бадемица" по одорената кадасатрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен.

Заповед №454/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. 18366.21.8, по одобрената със Заповед кадастрална карта и кадастрални регистри на местност "Решманица", землище село Гърмен.

Заповед №462/18.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл. №339, УПИ VIII-2 и УПИ VII-1, квартал 30 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

Заповед №464/18.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот пл. №841 и УПИ X-190, квартал 6 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №467/18.11.2019 г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР на УПИ V по плана на стопанския двор, землище село Скребатно, община Гърмен.

Заповед №468/18.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ I-80, квартал 26 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

18.11.2019 Заповед №446/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ V-462, квартал 30 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №447/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентиф. 18366.19.50, местност "Шопарланка", по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на землище село Гърмен.

Заповед №448/14.11.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ на УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №449/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ V-157, квартал 24 по плана на село Марчево, община Гърмен.

Заповед №450/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентиф. 62640.24.75, местност "Кацата", землище село Рибново, община Гърмен.

18.11.2019 Заповед №451/14.11.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-55,57, квартал 4 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

07.11.2019 Заповед №429/06.11.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на имот с идентиф. №18366.21.8, местност "Решманица", одобрена със Заповед

01.11.2019 Заповед № 428/01.11.2019 за определяне границите на районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци.

20.09.2019 Заповед №368/19.09.2019 г. за разрешаване изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-201, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

05.09.2019 Заповед №351/05.09.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на имот с идентиф. №66874.59.174 на землище село Скребатно, община Гърмен.

02.09.2019 Заповед №339/29.08.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ IV, квартал 1 по плана на бившия стопански двор на ТКЗС, село Долно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №320/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП–ПРЗ за поземлен имот №048037, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №322/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI, квартал 1 по плана на бившия стопански двор на ТКЗС село Долно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №323/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ VII-111 и УПИ XII-113, 447, квартал 26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №324/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ XII-437, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №325/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на ПИ №497, УПИ III и УПИ IV, квартал 17 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №326/21.08.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-244, квартал 11 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

22.08.2019 Заповед №327/21.08.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПЗ на имот с идентификатор №62640.24.75, местност "Кацата".

22.08.2019 Заповед №328/21.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ УПИ XIX-628 и УПИ XX-628, квартал 70 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

15.08.2019 Заповед №314/14.08.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1039, квартал 43а по плана на село Рибново. община Гърмен.

09.08.2019 Заповед №308/09.08.2019 г. за одобряване на ПУП-ПУР на улица между о. т. 92-92Б между кватрал 46 и 47 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №288/23.07.2019 г. за одобряване на КПИИ "Жилищна сграда" в УПИ XV-488, квартал 36 по плана на село Рибново, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №293/31.07.2019 г. за разрешаване на изработването на КПИИ, находящ се в ПИ №077012, местност "Кури чаир" землище село Дъбница, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №295/31.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-111 и УПИ XII-113, 447, кв.26 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

01.08.2019 Заповед №297/31.07.2019 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПУР за улица между о.т. 92-92Б, между кв. 46 и 47 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

31.07.2019 Заповед №298/31.07.2019 г. за одобряване на ПУП–ПРЗ на ПИ №479, УПИ XIII-479, УПИ VIII-474 и УПИ XV-788, квартал 37 по плана на село Рибново, община Гърмен.

30.07.2019 Заповед №270/29.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор №24267.86.22, местност "Радлер" землище село Дъбница, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №276/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1039, квартал 43а по плана на село Рибново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №277/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №82, УПИ II, УПИ I и УПИ III, квартал 2 по плана на село Осиково, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №278/22.07.219 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП–ПЗ за УПИ XII-437, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №279/22.07.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ в нов УПИ IV-444,445, кв. 24 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №280/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XIII-234,236, ПИ №235, ПИ №240 и ПИ №546, част от УПИ III, квартал 37 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №281/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №630, квартал 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

22.07.2019 Заповед №282/22.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ IX-435 и УПИ X-436, квартал 40 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

19.07.2019 Заповед №274/18.07.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №968, УПИ VI, УПИ V и УПИ IV, квартал 56 по плана на село Рибново, община Гърмен.

16.07.2019 Заповед №270/15.07.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ XVIII-241 и УПИ XIX-240, квартал 9 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №272/16.07.2019 г. за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ I-012121, 012123 съответстващ на УПИ I-012134 по одобрен ПУП-ПЗ и на имот с идентиф. 43606.12.134, землище село Лещен.

15.07.2019 Заповед №269/15.07.2019 г. за одобряване на КПИИ в УПИ II, квартал 67 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

09.07.2019 Заповед №265/05.07.2019 г. за обявяване на настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите от житни култури и определянето на мерки за осигуряване на пожарна безопасност.

02.07.2019 Заповед №259/02.07.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX-628 и УПИ XX-628, квартал 70 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

18.06.2019 Заповед №235/18.06.2019 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ V-3, 4, 14, кв. 15 и УПИ I-2, 3, кв. 15 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", община Гърмен.

17.06.2019 Заповед №228/17.06.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-241 и УПИ XIX-240, кв.9 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

11.06.2019 Заповед №221/10.06.2019 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-537, 538, квартал 21 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

27.05.2019 Заповед №206/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ VI-184, кв. 12, по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

Заповед №207/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ №001106 по КВС на село Долно Дряново, община Гърмен.

Заповед №208/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ VII-877, ПИ №899 и ПИ №900, квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №209/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-157, квартал 24 по плана на село Марчево, община Гърмен.

Заповед №210/23.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №497, УПИ III и УПИ IV, квартал 17 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

Заповед №211/23.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПР на УПИ I и УПИ II, кв.35, по плана на село Дебрен, община Гърмен.

23.05.2019 Заповед №204/22.05.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-49, УПИ XVIII-691 и УПИ XIX-692, квартал 56 по плана на село Огняново, община Гърмен

21.05.2019 Заповед №202/21.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-207, УПИ XX-206, УПИ XVIII-210, 215 и УПИ XXIII-154, кв. 16 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

Заповед №191/17.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ V-537, 538, квартал 21 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №192/17.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №630, кв. 55 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №193/17.05.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 24267.77.12, местност "Кури Чаир", по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на землище село Дъбница

Заповед №194/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-500, квартал 20 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №195/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №023057, местност "Широка ливада" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

Заповед №196/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на XIII-236, квартал 37 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

Заповед №198/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 20331.51.96, местност "Дерето", по одобрената кадастрална карта и кадастрални реистри на землище село Дебрен.

Заповед №199/17.05.2019 г. за одобрение на ПУП-ПЗ на ПИ №031057, местност "Гюровица" по КВС землище село Огняново, община Гърмен.

Заповед №158/15.04.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII-877, ПИ №899 и ПИ №900 квартал 71 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №159/15.04.2019 г. за разрешаване изработването на КПИИ, находяща се в УПИ II, кв. 67 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №162/17.04.2019 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-012121, 012123, съответстващ на на ПИ 012134, местност "Гръцка нива", землище село Лещен, община Гърме

Заповед №165/18.04.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №479, УПИ XIII-479, УПИ VIII-474 и УПИНXV-788, квартал 37 по плана на село Рибново, общ. Гърмен

Заповед №167/22.04.2019 г. за разрешаване на изработването на проект за изменение на ПУП–ПР за УПИ XIII-234, 236, ПИ №235, ПИ №240 и ПИ №546 част от УПИ III, квартал 37 по плана на село Горно Дряново

Заповед №187/15.05.2019 г. за одобряване на ПУП–РУП на УПИ XV-721 и УПИ XXI-722, УПИXIV-60, квартал 8 по плана на село Рибново, община Гърмен.

11.04.2019 Заповед №153/10.04.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ IX-148, квартал 27 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

10.04.2019 Заповед №152/09.04.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ поземлен имот №048037, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

09.04.2019 Заповед №134/29.03.2019 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на пожари в горските територии, селскостопанския поземлен фонд и населените места

04.04.2019 Заповед №133/29.03.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI-27, УПИ XX-206, УПИ XVIII-210, 215 и УПИ XXIII-154 кв. 16 по плана на село Долно Дряново, община Гърм

Заповед №143/02.04.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

Заповед №145/03.04.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №050022 и №050038, местност "Голек", землище село Марчево, община Гърмен.

29.03.2019 Заповед №116 от 21.03.2019 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на аварийни ситуации и риск от наводнения

29.03.2019 Заповед №119 от 21.03.2019 г. за разрешаване да се изработи за проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IX-148, квартал 27 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

29.03.2019 Заповед №122 от 25.03.2019 г. за одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII-60, квартал 25 по плана на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

29.03.2019 Заповед №124 от 26.03.2019 г. за одобряване на КПИИ "Реконструкция, преустройство и разрешение на съществуваща сграда в балнео и спа хотел " в нов УПИ IV-9,95,97,29 квартал 13 по плана с. Огняново

29.03.2019 Заповед №125 от 26.03.2019 г. за одобряване проект за ПУП- РУП на УПИ X-50 и УПИ XI-51, квартал 7 по плана на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

28.03.2019 Заповед №115 от 20.03.2019 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII-153. квартал 7 по плана на село Огняновор, община Гърмен, област Благоевград.

21.03.2019 Заповед №107/19.03.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-55,57, кв.4 по плана на село Ковачевица, община Гърмен.

18.03.2019 Заповед №104/13.03.2019 г. за разрешаване за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 018020, местност "Сливицата", по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №105/13.03.2019 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ X, квартал 23 по плана на село Дебрен, община Гърмен.

08.03.2019 Заповед №95/07.03.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №28, кв. 4 по плана на село Скребатно, община Гърмен.

01.03.2019 Заповед №84/28.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-20, кв.26 по плана на село Огняново, община Гърмен.

22.02.2019 Заповед №77/20.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Стаи за гости с ресторант" в нов УПИ I-019025,019026., местност "Шопарланка" по КВС землище на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №78/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Жилищно строителство" в нов УПИ IV-109, УПИ XXIII-1049 и УПИ XXIV-1050, квартал 22 по плана на село Рибново, община Гърмен.

Заповед №79/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Къща за гости" в УПИ I-63 и УПИ II-61, квартал 31 по плана на село Балдево, община Гърмен.

Заповед №80/21.02.2019 г. за одобряване на КПИИ "Шивашки цех" в нов УПИ XXIII-408,544 квартал 3 по плана на село Горно Дряново, община Гъремн.

15.02.2019 Заповед №60 от 14.02.2019 г. за одобрение измениние на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-325 и УПИ IV-325, квартал 19 по плана на село Гърмен

15.02.2019 Заповед №61 от 14.02.2019 г. за одобрение измениние на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-325 и УПИ IV-325, квартал 60 по плана на село Гърмен

14.02.2019 Заповед №43/06.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI-184, кв. 12 по плана на село Хвостяне, община Гърмен.

Заповед №53/11.02.2019 г. за разрешаване да се изработи прокет за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-462, кв. 30 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №54/13.02.2019 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-153, кв. 7 по плана на село Огняново, община Гърмен.

01.02.2019 Заповед №507/28.12.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. №28, кв. 4 по плана на село Скребатно, община Гърмен.

01.02.2019 Заповед №508/28.12.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-60, кв. 25 по плана на село Балдево, община Гърмен.

28.01.2019 Заповед №11/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на УПИ III-268, УПИ IV-266 и УПИ VIII-493, квартал 28 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

Заповед №12/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VII-840, УПИ VIII-221 и УПИ XVI-150, кв.9 , по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №13/17.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №024082, местност "Колибите" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

Заповед №18/24.01.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ XVII-49, УПИ XVIII-691 и УПИ XIX-692, кв. 56 по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №20/25.01.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №019049, местност "Шопарланката" по КВС землище село Гърмен, община Гърмен.

Заповед №24/25.01.2019 г. за разрешаване на КПИИ в УПИ I-019025, 019026, местност "Шопарланка" по КВС землище на село Гърмен .

Заповед №505/28.12.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-20, кв. 60 по плана на сло Гърмен, община Гърмен.

Заповед №506/28.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот пл. №531, квартал 16 по плана на село Горно Дряново.

07.01.2019 Заповед №502/28.12.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-325 и УПИ IV-325, кв. 19 по плана на село Гърмен, община Гърмен.

07.01.2019 Заповед №503/28.12.2018 г. за одобряване на КПИИ ''Покрит и открит паркинг и подпорни стени" в ПИ №034181, местност "Градец" по КВС на землище село Огняново, община Гърмен.

18.12.2018 Заповед №490/13.12.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ II-62, квартал 6 по плана на село Лещен, община Гърмен.

18.12.2018 Заповед №494/17.12.2018 г. за одобряване на КПИИ ,,Къща на занаятите за художествена керамика” в УПИ I-42, квартал 7 по плана на село Лещен, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №468/29.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на УПИ IX - 325, квартал 7 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №481/07.12.2018 г. за разрешаване на ПУП - ПР за УПИ VII-840, УПИ VIII-221 и УПИ XVI-150, кв. 9 по плана на село Огняново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №484/11.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 024075, местност "Кацата" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

13.12.2018 Заповед №487/13.12.2018 г. за разрешаване на КПИИ в нов УПИ XXIII, пл. №408, 544, кв. 3 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

29.11.2018 Заповед №461/23.11.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл.№531 кв.16 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен

29.11.2018 Заповед №462/23.11.2018 г. за одобряване на КПИИ Къща за гости с ограда и навеси" в УПИ ІІ -361 кв.1по плана на с. Лещен, община Гърмен

29.11.2018 Заповед №466/28.11.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ ХІІ-60, кв.25 по плана на с. Балдево, община Гърмен

23.11.2018 Заповед №450/16.11.2018 г. за разрешаване на ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ II-62, кв. 6 по плана на село Лещен, община Гърмен.

23.11.2018 Заповед №460/22.11.2018 г. за разрешаване на КПИИ в УПИ I, пл. №22, кв. 7 по плана на село Лещен, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №451/20.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 000872, местност "Рибново" по КВС землище село Рибново, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №452/20.11.2018 г. за одобрение на ПУП-ПЗ за ПИ № 096027, местност "Маноле/О/" по КВС землище село Гърмен, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №453/21.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ III-268, УПИ IV-266 и УПИ VIII-493, кв. 28 по плана на село Горно Дряново, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №454/21.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПЗ и ПУП-ПР за поземлени имоти №050022 и №050038, м. "Голек", землище с. Марчево, община Гърмен.

22.11.2018 Заповед №459/22.11.2018 г. за разрешаване на ПУП–ПРЗ за УПИ XIV-308, кв. 15 по плана на село Долно Дряново, община Гърмен.

15.11.2018 Заповед №444/14.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПР, с който УПИ - I-460, кв. 39, по плана на село Огняново, община Гърмен.

Заповед №447/15.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ I-1, УПИ XVII-1 и УПИ XVIII-1, квартал 2 по плана на село Лещен, община Гърмен.

13.11.2018 Заповед №442/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП - ПРЗ на УПИ VIII-68, квартал 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани, землище село Огняново

12.11.2018 Заповед №441/08.11.2018 за одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ № 000321, местност "Алямски рид" по КВС землище с. Долно Дряново

07.11.2018 Заповед №404/22.10.2018г. за одобряване на ПУП - ПР, с който УПИ IV, кв. 44, по плана на с. Горно Дряново се разделя на две УПИ - IV-219 и XV-462.

07.11.2018 Заповед №411/29.10.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ IX, пл. № 325, кв. 7 по плана на с. Горно Дряново.

07.11.2018 Заповед №432/06.11.2018 г. за разрешаване на изработването на КПИИ в УПИ V, пл. № 92, кв. 5 по плана на с. Ковачевица.

30.10.2018 Заповед №415/ 30.10.2018 г.за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII-68. кв. 6 по плана на курорт Огняновски минерални бани

Заповед №410 от 25.10.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подрабен устройствен план-план за регулация, с който УПИ VII. пл.244, кв.28, по плана на село Дъбница

23.10.2018 Заповед №403 от 22.10.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I - 460, кв. 39 по плана на село Огняново

Заповед №404 от 22.10.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, с койно УПИ IV, кв. 44, по плана на с. Горно Дряново

08.10.2018 Заповед №374 от 04.10.2018 г. за одобряване на КПИИ "Къщи за гости, механа и релакс" в ПИ №006135, землище село Лещен, община Гърмен

08.10.2018 Заповед №377 от 05.10.2018 г. за одобрение на КПИИ "Автомивка и търговски обект" в ПИ №000074, по КВС на село Осиково, община Гърмен

08.10.2018 Заповед №380 от 08.10.2018 г. за одобрен прект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XIV - 973. квартал 4 по плана на село Рибново, община Гърмен

01.10.2018 Заповед № 369 от 28.09.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VII -244. кв.28 по плана на село Дъбница

Заповед №368 от 28.09.2018 г. за одобрпение на КПИИ "Къщи за гости - 2 броя, барбекю, ограда и навес" в УПИ I- 297. квартал 1 по плана на село Лещен

31.08.2018 Заповед №336 от 31.08.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ 006135, землище село Лещен, община Гърмен

24.08.2018 Заповед № 327 от 20.08.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XI. кв. 15 по плана на с. Огняново

24.08.2018 Заповед № 328 от 20.08.2018 г. за разрешаване да се изработи проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ IV. кв. 44 по плана на село Горно Дряново

24.08.2018 Заповед №326 от 20.08.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 048040, местност "Зольово" по КВС землище село Рибново, община Гърмен

10.08.2018 Заповед №319 от 09.08.2018 г. за одобрение на КПИИ "Семеен хотел басейн" в УПИ VI. квартал 71 по плана на село Огняново

08.08.2018 Заповед №315 от 06.08.2018 г. за разрешаване изработването на КППИ в ПИ №000074, местност "Беслет" по КВС на село Осиково

05.08.2018 Заповед №313 от 03.08.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ IV. кв. 13 по плана на курорт "Огняновски минерални бани", в землище на с. Огняново

03.08.2018 Заповед №309 от 30.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в УПИ VI, кв. 71 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен

27.07.2018 Заповед №304 от 26.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ № 034181, местност "Градец" по КВС на село Огняново

27.07.2018 Заповед №305 от 26.07.2018 г.за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ № 034030, местност "Градец" по КВС землище село Огняново

27.07.2018 Заповед №306 от 27.07.2018 г. за разрешаване изработването КПИИ в новообразувания УПИ XXIII, кв. 22 по плана на село Рибново

26.07.2018 Заповед №299 от 26.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с №021026 местност "Решманица" по КВС землище на с.Гърмен

17.07.2018 Заповед №289 от 13.07.2018 г. за одобрение на КПИИ "Къща за гости с кафе бар" в ПИ № 010031 по КВС на село Горно Дряново, община Гърмен

17.07.2018 Заповед №292 от 16.07.2018 г. за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ № 066015, местност "Голям Манол", землище на село Гърмен

12.07.2018 Заповед №281 от 11.07.2018 г. за одобряване на КПИИ "Парк" в УПИ I, квартал 9 по плана на село Дебрен, община Гърмен

28.06.2018 Заповед №240 от 21.06.2018 г за разрешение да се изработи проект за изменение ПУП - ПР за УПИ XIV -973, кв.4 по плана на село Рибново

28.06.2018 Заповед №259 от 28.06.2018 г. за разрешение изработването КПИИ в УПИ V, пл. №498, кв. 20 по плана на село Ковачевица

26.06.2018 Заповед №255 от 26.06.2018 г.за одобряване проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I-019078. УПИ II-019079. УПИ III-019081. УПИ IV-0190783. УПИ V-019083. квартал 19А по плана на село Гърмен

26.06.2018 Заповед №256 от 26.06.2018 г. за разрешение изработването КПИИ в УПИ II. пл.№ 361, кв. 1 по плана на село Леще

25.06.2018 Заповед №240 от 21.06.2018 г за разрешение да се изработи проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-1. и, УПИ XVIII-1 кв.2 по плана на село Лещен

22.06.2018 Заповед №249 за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Дебрен

20.06.2018 Заповед №239 от 19.06.2018 г за разрешаване изработването на КПИИ в ПИ №010031, местност "Буков дол" по КВС на село Горно Дряново

19.06.2018 Заповед №235 от 19.06.2018 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 046001, местност "Чавдаров Кавак" по КВС землище село Дебрен, община Гърмен

13.06.2018 Заповед №200 от 23.05.2018 г. за забрана на къпането и плуването във водоемите и откритите каналина територията на община Гърмен

12.06.2018 Заповед №226 от 08.06.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с №000105,000108,015058 местност "Пандимон" и ПИ №000117 местност "Маво по КВС землище на с.Крушево за обект "Депо за строителни отпадъци"

12.06.2018 Заповед №227 от 08.06.2018 г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с №000114,000190,015059,01506 местност "Пандимон" и ПИ №000116 местност "Маво по КВС землище на с.Крушево на проект

11.06.2018 Заповед №220 от 05.06.2018 г. за изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж в УПИ I, пл. №213, кв. 42 по плана на горно Дряново

Заповед №222 от 06.06.2018 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XXIV, пл. №392 и УПИ XXVII, пл. №596 кв.32, по плана на с. Огняново

05.06.2018 Заповед №218 от 05.06.2018 г за одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ XII. пл. №657, кв. 32. по плана на село Огняново, общ. Гърмен

05.06.2018 Заповед №219 от 05.06.2018 г за разрешаване изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж: "Къща за гости"

31.05.2018 Заповед №207 от 29.05.2018 г. за забрана запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадаци

30.05.2018 Заповед №206 от 29.05.2018 г. за разрешение изработването на комплексен проект /КПИИ/ в УПИ IV, пл. №180, кв.4 по плана на с. Марчево

28.05.2018 Заповед №197 от 23.05.2018 г. за разрешение изработването на КПИИ поради намерението на възложителя, в най-кратки срокове да реализира строеж "Къщи за гости" в УПИ ІХ,пл.№872кв.46 по плана с.Огняново

28.05.2018 Заповед №202 от 25.05.2018 г. за разрешение изработването на комплексен проект КПИИ "Къща за гости с подземен гараж" в УПИ V, пл.№504,505, кв.22 по плана на с. Ковачевица на

28.05.2018 Заповед №203 от 28.05.2018 г. за одобряване проект на ПУП-ПЗ на ПИ 036001, м."К.Торище" по КВС землище с.Рибново, общ.Гърмен за обект "Шивашки цех, склад ,офис и търговски обект"

18.05.2018 Заповед №190 от 17.05.2018 г.за одобряване на КПИИ "Преустройство и промяна предназначение на къща за гости в семеен хотел и пристройка" в ПИ № 034075 по КВС на село Огняново

18.05.2018 Заповед №191 от 17.05.2018 за одобряване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ №034181, местност "Градец" по КВС землище село Огняново

17.05.2018 Заповед №187 от 16.05.2018 г. за одобрение на КПИИ "Възрожденска къща за екотуризъм ", находящ се в УПИ V, пл. №466 и 565, кв.26, по плана на село Ковачевица

17.05.2018 Заповед №188 от 16.05.2018 г за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-019078, УПИ I-019079, УПИ I-019081 УПИ I-019082,УПИ I-019083 в землището на с. Гърмен

15.05.2018 Заповед №186 от 14.05.2018 г за одобряване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 050038, местност "Голек" по КВС землище с. Марчево

14.05.2018 Заповед № 155 от 19.04.2018 г за одобряване на КПИИ - "Смяна предназначението на жилищна сграда с пристройка и надстройка в къща за гости с барбекю и ограда"

14.05.2018 Заповед №180 от 09.05.2018 г за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III - 513, 514, 515, 517, 520, и имоти за озеленяване кв. 45

09.05.2018 Заповед № 163 от 26.04.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/, на УПИ VIII, пл.№250 и УПИ IX, пл. №251, кв. 18 по плана на с. Огняново

09.05.2018 Заповед № 173 от 03.05.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ №021019, м."Решманица" по КВС землище село Гърмен

09.05.2018 Заповед №157 от 19.04.2018 г. за одобряване на проект на подробен устроойствен план - план за застрояване на ПИ № 0094002, м. "Даръковица" по КВС землище село Гърмен

03.05.2018 Заповед №172 от 02.05.2018 г за одобряване на КПИИ - "Дърводелски цех и автосервиз, търговски обект и офиси" находящ се в ПИ №082032, местност "Радлер", землище на с. Дъбница

27.03.2018 Заповед №130 от 27.03.2018 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвартяване на пожари в горските територии, селскостопанския поземлен фонд и населените места

22.03.2018 Заповед №124 от 21.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Огняново

20.03.2018 Заповед № 114 от 19.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Огняново

20.03.2018 Заповед №108 от 19.03.2018 г.за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на село Осиково

20.03.2018 Заповед №110 от 19.03.2018 г.за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация по плана на село Дъбница

20.03.2018 Заповед №113 от 19.03.2018 г. за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация по плана на село Горно Дряново

16.03.2018 Заповед №105 от 15.03.2018 г. за одобряване на "КПИИ - Мини цех за преработка и маркетинг на мляко по индивидуален проект", находящ се в УПИ XV, кв. 47, по плана на село Дъбница

15.03.2018 Заповед № 103 от 14.03.2018 г за одобряване на проект на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ №019024, м"Шопарланка" КВС землище село Гърмен

09.03.2018 Заповед №99 от 08.03.2018 г. във връзка с намерението на община Гърмен да прокара нова улица за достъп до УПИ XX-916, УПИ XIV-917, УПИ XVIII-127, УПИ XV-125, по плана на село Рибново

06.02.2018 Заповед №57 от 06.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ №021019, м. "Рашманица", Землище с. Гърмен

06.02.2018 Заповед №60 от 06.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект изменение на ПУП - ПУР на новопроектирана улица между новосъздадени осови точки от о.т. 500- о. т.508 по плана на с. Рибново

05.02.2018 Заповед №47 от 05.02.2018 г. за изработване на КПИИ по плана на с. Долно Дряново

05.02.2018 Заповед №48 от 05.02.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №50 от 05.02.2018 г.за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №51 от 05.02.2018 г. за изработването на КПИИ по плана на с. Гърмен

05.02.2018 Заповед №52 от 05.02.2018 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

05.02.2018 Заповед №53 от 05.02.2018 г. за изработването на КПИИ по плана на с.Марчево

02.02.2018 Заповед №42 от 02.02.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ №019024, м."Шопарланка " КВС землище на с. Гърмен

29.01.2018 Заповед №35 от 29.01.2018 г. за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР по плана на с. Дъбница

23.01.2018 Заповед №31 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация на УПИ I. пл. №500, кв.21 по плана на с. Дебрен , общ. Гърмен

15.01.2018 Заповед №17 за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР, с който към УПИ VII. пл. №358, кв.6 се присъединява част от имот на община Гърмен

12.01.2018 Заповед №13 за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на с. Дъбница

29.12.2017 Заповед №480 за разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на с. Гърмен

29.12.2017 Заповед № 483 за изработване на КПИИ по плана на с.Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград

29.12.2017 Заповед №481 за разрешениеза изработване на проект за изменениена подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ №095005, м. "Маноле/О/",землище с.Гърмен

29.12.2017 Заповед №484 за разрешаване изработването на комплексен проект заинвестиционна инициатива /КПИИ/ по плана на курорт "Огняновски минерални бани",общ. Гърмен, област Благоевград

29.12.2017 Заповед №485 за разрешение за изработване на проект за изменение на кадастрален план и подробен усройствен план -план за регулация по плана на с. Дебрен, общ. Гърмен.

29.12.2017 Заповед №486 от 29.12.2017 г.за изработването на ПУП - ПР по плана на с. Огняново

28.12.2017 Заповед №476 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация / ПУП- ПР / за УПИ VII. пл. №332,кв. 34 по плана на с. Дъбница

22.12.2017 Заповед №473 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация на УПИ II и УПИ III кв. 19 по плана на к. "Огняновски минерални бани"

15.12.2017 Заповед № 467 за одобряване на ПУП-ПУР на улица между осови точки 203-о.т. 207-о.т. 208 по плана курорт "Огняновски минерални бани"

05.12.2017 Заповед № 444 за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по плана на с. Гърмен

01.12.2017 Заповед №437 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ / по плана на с. Горно Дряново

01.12.2017 Заповед №438 за изменение на подробен устройствен план- план за регулация /ПУП -ПР / за УПИ X. пл. №109,кв. 2 по плана на с. Огняново

14.11.2017 Заповед №416 за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ I-115, УПИ II-116, и УПИ III-117 кв.4 по плана на с. Осиково.

No. 388 от 27.10.2017 Заповед №388

No. 372 от 13.10.2017 Заповед №372 от 27.09.2017 г. за изработване на КПИИ по плана на с. Огняново

No. 361 от 05.10.2017 Заповед №361 от 5.10.2017 г. за изработване на ПУП-ПУР по плана на к." Огняновски минерални бани ''

No. 351 от 28.09.2017 Заповед №351 от 28.09.2017г. за изработване на КПИИ по плана на с.Гърмен

No. 350 от 27.09.2017 Заповед №350 от 27.09.2017 г. за изработване на ПУП-ПР по плана на с. Огняново

18.09.2017 Заповед №345 за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план -план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ / на УПИ XI-239.кв.17 по плана на с. Рибново

No. 292 от 08.08.2017 Заповед №292 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Марчево

No. 291 от 08.08.2017 Заповед №291 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР в с. Гърмен

No. 290 от 08.08.2017 Заповед №290 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 289 от 08.08.2017 Заповед №289 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Гърмен

No. 288 от 08.08.2017 Заповед №288 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Долно Дряново

No. 287 от 08.08.2017 Заповед №287 от 08.08.2017 г. за одобряване на ПУП-ПЗ в с. Рибново

No. 281 от 31.07.2017 Заповед №281 от 31.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Гърмен

No. 277 от 28.07.2017 Заповед №277 от 28.07.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 250 от 28.06.2017 Заповед №250 от 28.06.2017 г. за изработване на ПУП-ПР в землището на с. Гърмен

No. 247 от 20.06.2017 Заповед №247 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Огняново

No. 246 от 20.06.2017 Заповед №246 от 20.06.2017 г. за изработване на КПИИ в с. Долно Дряново

No. 239 от 12.06.2017 Заповед №239 от 12.06.2017 г. за обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" на посевите и житните култури на територията на община Гърмен

No. 168 от 10.04.2017 Заповед №168 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ III, кв. 24 по плана на с. Долно Дряново

No. 167 от 10.04.2017 Заповед №167 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП - смяна на предназначение на ПИ №009647, землището на с. Лещен

No. 166 от 10.04.2017 Заповед №166 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП между УПИ VI, кв. 37 и УПИ V, кв. 37 по плана на с. Гърмен

No. 165 от 10.04.2017 Заповед №165 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 161 от 10.04.2017 Заповед №161 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 158 от 10.04.2017 Заповед №158 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ II, кв. 5 по плана на с. Лещен

No. 156 от 10.04.2017 Заповед №156 от 10.04.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ XI, кв. 33 по плана на с. Дъбница

No. 155 от 10.04.2017 Заповед №155 от 10.04.2017 г. за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП

No. 152 от 31.03.2017 Заповед №152 от 31.03.2017 г. за одобряване на ПУП в УПИ VI, кв. 39 по плана на с. Дъбница

No. 151 от 31.03.2017 Заповед №151 от 31.03.2017 г. за допускане изработване на КПИИ

No. 109 от 10.03.2017 Заповед №109 от 10.03.2017 г. за отчуждаване на имоти по плана на с. Горно Дряново

No. 103 от 07.03.2017 Заповед №103 от 07.03.2017 г. за одобряване на КПИИ

No. 98 от 02.03.2017 Заповед №98 от 02.03.2017 г. за забрана запалването и изгарянето на стърнища и други растителни отпадаци

No. 96 от 02.03.2017 Заповед №96 от 02.03.2017 г. за разрешение за изработване на ПУП на Мюсюлманско настоятелство с. Дебрен

No. 85 от 27.02.2017 Заповед №85 от 27.02.2017 г. за разрешение за изготвяне на ПУП на "Еркан" ЕООД с. Дъбница

No. 77 от 21.02.2017 Заповед №77 от 21.02.2017 г. относно забраната за палене на огън на открити места и огньовете по случай "Сирни заговезни"

No. 72 от 17.02.2017 Заповед №72 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 71 от 17.02.2017 Заповед №71 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ

No. 66 от 17.02.2017 Заповед №66 от 17.02.2017 г. за допускане изработване на ПУП за УПИ XI, кв.33 по плана на с. Дъбница

No. 503 от 30.12.2016 Заповед №503 от 30.12.2016 г. за определяне границите на районите,видът на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данаци и такси и честотата на сметоизвозване на територията на общ. Гърмен

No. 450 от 22.11.2016 Заповед №450 от 22.11.2016 г. относно продажбата на пиротехнически изделия на сергии и други временни търговски обекти

No. 279 от 22.06.2016 Заповед №279 от 22.06.2016 г. относно настъпване на етап „восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на община Гърмен

No. 53 от 12.02.2016 Заповед №53 от 12.02.2016 г. относно покрива на навеса на сградата на ресторант „Кондор”, находящ се в местността „Долни Бани”, с. Огняново.

No. 48 от 09.02.2016 Заповед №48 от 09.02.2016 г. за премахване от собствениците жилищна сграда, находяща се в УПИ V, кв. 21, пл. №149 по плана на с. Марчево.

No. 267 от 02.07.2015 Заповед №267 от 02.07.2015 г. относно настъпване на „восъчна зрялост” на посевите от житни култури и определяне на мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата

No. 243 от 16.06.2015 Заповед №243 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Цветан Михайлов

No. 242 от 16.06.2015 Заповед №242 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Росен Радков

No. 241 от 16.06.2015 Заповед №241 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Радослав Илиев

No. 240 от 16.06.2015 Заповед №240 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Славчо Илиев

No. 239 от 16.06.2015 Заповед №239 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Емилия Кирчева

No. 238 от 16.06.2015 Заповед №238 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Елена Асенова

No. 237 от 16.06.2015 Заповед №237 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Виктор Огнянов

No. 236 от 16.06.2015 Заповед №236 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Асен Айдаров

No. 235 от 16.06.2015 Заповед №235 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Атанас Асенов

No. 234 от 16.06.2015 Заповед №234 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Борис Илиев

No. 233 от 16.06.2015 Заповед №233 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Боян Радков

No. 232 от 16.06.2015 Заповед №232 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Дияна Айдарова

No. 231 от 16.06.2015 Заповед №231 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Златко Асенов

No. 230 от 16.06.2015 Заповед №230 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Михайлов

No. 229 от 16.06.2015 Заповед №229 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Наска Павлова

No. 228 от 16.06.2015 Заповед №228 от 16.06.2015 г. във връзка с премахване на незаконен обект на Красимир Радков

No. 199 от 02.06.2015 Заповед №199 от 02.06.2015 г. във връзка с недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.

No. 104 от 13.03.2015 Заповед №104 от 13.03.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 79 от 20.02.2015 Заповед №79 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

No. 78 от 20.02.2015 Заповед №78 от 20.02.2015 г. във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване на пожари в горите, селскостопанския поземлен фонд и населените места през настъпващия пожароопасен сезон на 2015 г.

горе