Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Отчети

ОТЧЕТИ

27.02.2023 г.

Годишен отчет 2022 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

Изтегли: Тук

 

13.12.2021 г.

Годишен отчет 2021 г. за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

Изтегли: ТУК

 

22.07.2021 г.

Годишен отчет за изпълнение за дейностите от община Гърмен, заложени в регионалната програма за управление на отпадъците - РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово за 2020 година.

 Изтегли : ТУК

 

22.02.2021 г.

Годишен отчет 2020 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 Изтеглете : ТУК

 

28.02.2020 г.

Годишен отчет 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 Изтеглете : ТУК

 

07.03.2019 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

 Изтеглете: ТУК