Община Гърмен » Архив за проведените избори » ИЗБОРИ 2016 » Избирателни списъци

Избирателни списъци

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент 
на републиката на 13 ноември 2016 г. 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката
на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.
(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката на 6 ноември 2016 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 6 ноември 2016 г.
(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)